Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Bạn Là Một-người-riêng-của-một-Loại10/22/2021 15:18:333386
2Cái gì ở trong Túi Xách của Bạn?10/19/2021 5:22:333732
3Halloween: Mưu Mẹo hay Lẽ Thật?10/22/2021 5:7:403582
4Mưu Mẹo hay là Thết Đãi10/23/2021 10:52:33358
5Sự Đối Đãi Dấu Kín10/22/2021 5:7:212784
6Sự Thiết Đãi Tốt Nhất10/23/2021 20:48:302938

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


254,978
188,841,047