Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Bạn Là Một-người-riêng-của-một-Loại7/2/2022 5:48:473497
2Cái gì ở trong Túi Xách của Bạn?7/2/2022 13:0:333846
3Halloween: Mưu Mẹo hay Lẽ Thật?6/28/2022 0:51:493707
4Mưu Mẹo hay là Thết Đãi7/2/2022 19:15:433499
5Sự Đối Đãi Dấu Kín6/30/2022 3:14:472888
6Sự Thiết Đãi Tốt Nhất6/30/2022 2:46:323137

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


259,460
204,665,937