Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Bạn Sẽ Là Người Sống Sót Chứ?10/23/2021 17:23:33011
2Bạn Sẽ Trải Qua Cõi Đời Đời Ở Đâu?10/24/2021 8:44:83950
3Khi Tôi Nghĩ Về Thiên Đàng10/24/2021 4:23:483994
4Lời Hứa của Thiên Đàng10/20/2021 17:4:67583
5Ngày Mai Có Thể Quá Muộn!10/23/2021 22:47:216238
6Những Người Tốt Có Lên Thiên Đàng Không?10/19/2021 13:1:165114
7Thiên Đàng10/20/2021 1:32:114126

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


254,985
188,843,229