Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Bạn Là Một Người Đặc Biệt10/21/2021 12:32:345621
2Bạn Thì Đặc Biệt10/22/2021 5:4:123448
3Có Người Quan Tâm10/20/2021 12:59:383147
4Hãy Thử Để Biết10/23/2021 19:3:103084
5Không Có Tình Yêu Nào Vĩ Đại Hơn: Câu Chuyện về Kim và Krickitt Carpenter10/22/2021 5:7:159442
6Một Điều Bí Mật Ngày Tình Yêu!10/24/2021 5:53:113479
7Một Lời Chúc Valentine Cho Bạn10/23/2021 17:36:153899
8Những Ngôn Ngữ Tình Yu10/24/2021 3:3:326477
9Tình Yêu Thương Đáng Giá Tìm Kiếm10/23/2021 22:15:133651
10Tình Yêu Thương Là…10/23/2021 7:35:37217
11Tình Yêu: Có Phải Là Đang Tìm Kiếm Một Điều Có Thật Không?10/18/2021 0:44:183792
12Tưởng Tượng Rằng Cha Thiên Thượng Đang Nói Chuyện Với Bạn10/19/2021 23:49:203487
13Thượng Đế Của Chúng Ta Thì Đáng Kính Sợ!10/23/2021 22:6:293252
14Thượng Đế Quan Tâm Đến Bạn!10/24/2021 3:45:223905
15Viên Ngọc Trai Vô Song10/24/2021 3:35:183639

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


254,980
188,842,118