Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Bạn Là Một Người Đặc Biệt6/22/2022 21:58:205705
2Bạn Thì Đặc Biệt6/22/2022 23:4:453634
3Có Người Quan Tâm6/29/2022 1:35:543256
4Hãy Thử Để Biết6/28/2022 10:54:243199
5Không Có Tình Yêu Nào Vĩ Đại Hơn: Câu Chuyện về Kim và Krickitt Carpenter6/28/2022 3:28:139687
6Một Điều Bí Mật Ngày Tình Yêu!6/25/2022 10:47:253629
7Một Lời Chúc Valentine Cho Bạn6/27/2022 19:7:434019
8Những Ngôn Ngữ Tình Yu6/29/2022 0:39:376796
9Tình Yêu Thương Đáng Giá Tìm Kiếm6/18/2022 5:11:443815
10Tình Yêu Thương Là…6/27/2022 1:26:437447
11Tình Yêu: Có Phải Là Đang Tìm Kiếm Một Điều Có Thật Không?6/27/2022 10:44:83906
12Tưởng Tượng Rằng Cha Thiên Thượng Đang Nói Chuyện Với Bạn6/26/2022 13:22:273609
13Thượng Đế Của Chúng Ta Thì Đáng Kính Sợ!6/25/2022 12:57:303387
14Thượng Đế Quan Tâm Đến Bạn!6/24/2022 9:16:274054
15Viên Ngọc Trai Vô Song6/27/2022 18:44:233886

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


259,374
204,411,507