Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Ai Có Thể Chắc Chắn Thiên Đàng?6/26/2022 4:54:313531
2Bốn Điều Mà Thượng Đế Muốn Bạn Biết Đến6/29/2022 1:36:194301
3Bạn Được Mời6/22/2022 19:46:123095
4Bạn Được Tái Sanh Chưa?: Kinh Thánh Thật Sự Dạy Điều Gì…6/29/2022 4:28:169691
5Bản Tóm Tắt Đơn Giản Về Con Đường Cứu Rỗi Của Thượng Đế0
6Cách Chửa Lành6/27/2022 22:30:13169
7Cái Chạm Tay Của Người Nghệ Sĩ Lớn0
8Chiến Thắng Cuộc Đua6/29/2022 0:14:562779
9Con Đường Đến Thượng Đế6/26/2022 23:54:591497
10Dưới Sự Tấn Công6/23/2022 1:8:293172
11Gặp Bạn Của Tôi6/27/2022 0:4:142712
12Giê-xu Là Bạn Thật6/27/2022 0:13:257890
13Giải Phóng!6/26/2022 23:10:203094
14Hãy Giữ Vững Niềm Hy Vọng0
15Hãy Nói “Có” Với Cuộc Sống6/28/2022 8:3:193226
16Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Cơ Đốc Nhân6/22/2022 16:29:163364
17Ngày Mai Có Thể Quá Trể6/27/2022 10:39:73750
18Những Bước Lên Thiên Đàng0
19Quỷ Hon Vọng6/26/2022 21:45:353118
20Ta là Đường Đi, Chân Lý và Sự Sống6/27/2022 10:54:68249
21Tái Sanh6/27/2022 15:39:143569
22Tôi Phải Nói Với Bạn Điều Nầy6/25/2022 20:54:263312
23Tìm Kiếm Sự Vui Mừng6/22/2022 16:28:504470
24Tín Ngưỡng Tôn Giáo Nhưng Chẳng Đúng Với Thượng Đế6/27/2022 8:57:373853
25Thượng Đế Mà Bạn Có Thể Biết6/26/2022 23:4:203547
26Tin Tốt!6/24/2022 19:38:493369
27Trong Sự Tìm Chân Lý6/28/2022 22:2:593809

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


259,373
204,410,550