Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Ai Có Thể Chắc Chắn Thiên Đàng?10/22/2021 16:6:593411
2Bốn Điều Mà Thượng Đế Muốn Bạn Biết Đến10/17/2021 17:30:184183
3Bạn Được Mời10/20/2021 22:2:492997
4Bạn Được Tái Sanh Chưa?: Kinh Thánh Thật Sự Dạy Điều Gì…10/18/2021 9:29:19471
5Bản Tóm Tắt Đơn Giản Về Con Đường Cứu Rỗi Của Thượng Đế0
6Cách Chửa Lành10/17/2021 15:40:423064
7Cái Chạm Tay Của Người Nghệ Sĩ Lớn0
8Chiến Thắng Cuộc Đua10/17/2021 15:39:452682
9Con Đường Đến Thượng Đế10/23/2021 15:40:561386
10Dưới Sự Tấn Công10/19/2021 15:51:553031
11Gặp Bạn Của Tôi10/14/2021 7:29:262611
12Giê-xu Là Bạn Thật10/23/2021 4:3:427600
13Giải Phóng!10/23/2021 10:37:152912
14Hãy Giữ Vững Niềm Hy Vọng0
15Hãy Nói “Có” Với Cuộc Sống10/19/2021 14:56:13090
16Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Cơ Đốc Nhân10/23/2021 8:49:353247
17Ngày Mai Có Thể Quá Trể10/22/2021 0:19:93633
18Những Bước Lên Thiên Đàng0
19Quỷ Hon Vọng10/21/2021 12:34:63008
20Ta là Đường Đi, Chân Lý và Sự Sống10/22/2021 3:8:418114
21Tái Sanh10/22/2021 5:2:513405
22Tôi Phải Nói Với Bạn Điều Nầy10/20/2021 22:7:523223
23Tìm Kiếm Sự Vui Mừng10/12/2021 12:9:174361
24Tín Ngưỡng Tôn Giáo Nhưng Chẳng Đúng Với Thượng Đế10/23/2021 19:32:273685
25Thượng Đế Mà Bạn Có Thể Biết10/20/2021 23:42:483422
26Tin Tốt!10/21/2021 15:19:433267
27Trong Sự Tìm Chân Lý10/24/2021 0:47:233658

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


254,979
188,841,084