Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Các Bạn Vừa Tốt Nghiệp Thân Mến10/19/2021 17:35:593534
2Kỷ Niệm Ngày Sinh Nhật Của Bạn!10/21/2021 12:31:487581
3Lá Cờ Mà Tôi Yêu Thích10/10/2021 18:52:572812
4Mừng Ngày Sinh Nhật10/13/2021 5:10:442619
5Sự Tự Do Lâu Dài10/23/2021 22:45:273133
6Truyền Thuyết Về Thánh Valentine10/15/2021 4:7:57308
7Vượt quá Ngày Hôm Nay10/24/2021 8:55:153320

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


254,986
188,843,875