Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Ơn Huệ Lạ Lùng6/29/2022 4:11:15929
2Carlos Beltran: Ước Vọng Cao!6/29/2022 4:8:334741
3Cassie Bernall: Cô Đã Nói Có6/29/2022 4:8:408499
4Chúng Ta Hãy Hành Động! Những Con Người Bình Thường, Lòng Can Đảm Xuất Chúng6/29/2022 4:15:486512
5Cuộc Hành Trình Đức Tin của Một Quân Nhân: Trung Tướng David H. Hicks, Lãnh Tụ Quân Đội của Những Giáo Sĩ6/29/2022 4:10:107246
6Danny Wuerffel: Còn Nhiều Hơn Nữa Với Cuộc Sống6/29/2022 4:8:504696
7Darrell Green: Cuộc Sống Trong Con Đường Hỏa Tốc6/29/2022 4:17:36361
8David Robinson: Cuộc Sống Với Giấc Mơ6/29/2022 4:17:95393
9Deion Sanders: Đuổi Theo Cơn Gió Thoảng6/29/2022 4:9:158576
10Jeff Gordon: Cái Gì Điều Khiển Cuộc Đời Bạn?6/29/2022 4:9:267756
11Kurt Warner: Trước Tiên Là Điều Quan Trọng Nhất6/29/2022 4:9:345342
12Lời Kêu Gọi Cuối Cùng6/29/2022 4:9:184710
13Một Lý Do Để Hy Vọng6/29/2022 4:16:214592
14Michael Chang: Sự Chiến Thắng Cuối Cùng6/29/2022 4:16:05907
15Michelle Akers: Tầm Nhìn Trên Giải Thưởng6/29/2022 4:9:486532
16Orel Hershiser: Tất Cả Những Gì Mà Tôi Muốn6/29/2022 4:9:589546
17Payne Stewart: Một Tấm Lòng Được Thay Đổi6/29/2022 4:12:018105
18Ruthie Bolton-Holifield: Những Bài Học Cho Cuộc Đời6/29/2022 4:15:556248
19Sống có Hy Vọng: Dù Cuộc Đời Có Ra Sao0
20Tôi Còn Học Hỏi Để Tha Thứ6/29/2022 4:15:467710
21Tôi Sẽ Thấy Bạn Tại Đỉnh Đầu Không?6/29/2022 4:10:335301
22Tìm Sự Thỏa Lòng Trong Thượng Đế6/29/2022 4:10:26457
23Tại Sao?6/29/2022 4:23:275723
24Thượng Đế Cho Phép Vòng Ngược Trở Lại6/29/2022 4:10:296320
25Thomas Kinkade, Họa Sĩ Của Ánh Sáng6/29/2022 4:16:277925
26Tom Landry: Một Cống Hiến Cho Huấn Luyện Viên Thể Thao Của Hoa-Kỳ6/29/2022 4:10:156647
27Truyền Thuyết Của Ngọn Cờ Quốc-Gia6/29/2022 4:9:445911
28Xuyên Qua Đám Lửa: Câu Chuyện Của Gia Đình Willis6/29/2022 4:10:427126

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


259,365
204,408,486