Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]No.NameLast ViewedVisits
1Ơn Huệ Lạ Lùng10/23/2021 20:1:275780
2Carlos Beltran: Ước Vọng Cao!10/24/2021 6:5:174586
3Cassie Bernall: Cô Đã Nói Có10/24/2021 6:5:238286
4Chúng Ta Hãy Hành Động! Những Con Người Bình Thường, Lòng Can Đảm Xuất Chúng10/24/2021 5:59:186336
5Cuộc Hành Trình Đức Tin của Một Quân Nhân: Trung Tướng David H. Hicks, Lãnh Tụ Quân Đội của Những Giáo Sĩ10/24/2021 6:6:226954
6Danny Wuerffel: Còn Nhiều Hơn Nữa Với Cuộc Sống10/24/2021 6:5:314574
7Darrell Green: Cuộc Sống Trong Con Đường Hỏa Tốc10/24/2021 7:36:46008
8David Robinson: Cuộc Sống Với Giấc Mơ10/23/2021 17:42:85122
9Deion Sanders: Đuổi Theo Cơn Gió Thoảng10/24/2021 6:4:428172
10Jeff Gordon: Cái Gì Điều Khiển Cuộc Đời Bạn?10/24/2021 6:0:507550
11Kurt Warner: Trước Tiên Là Điều Quan Trọng Nhất10/24/2021 6:0:564994
12Lời Kêu Gọi Cuối Cùng10/24/2021 5:59:434563
13Một Lý Do Để Hy Vọng10/24/2021 6:3:324311
14Michael Chang: Sự Chiến Thắng Cuối Cùng10/23/2021 20:1:325755
15Michelle Akers: Tầm Nhìn Trên Giải Thưởng10/24/2021 6:5:446330
16Orel Hershiser: Tất Cả Những Gì Mà Tôi Muốn10/24/2021 6:5:569195
17Payne Stewart: Một Tấm Lòng Được Thay Đổi10/23/2021 23:19:4717480
18Ruthie Bolton-Holifield: Những Bài Học Cho Cuộc Đời10/24/2021 6:3:256086
19Sống có Hy Vọng: Dù Cuộc Đời Có Ra Sao0
20Tôi Còn Học Hỏi Để Tha Thứ10/24/2021 6:4:547409
21Tôi Sẽ Thấy Bạn Tại Đỉnh Đầu Không?10/24/2021 5:54:185120
22Tìm Sự Thỏa Lòng Trong Thượng Đế10/24/2021 1:30:386261
23Tại Sao?10/23/2021 17:45:425554
24Thượng Đế Cho Phép Vòng Ngược Trở Lại10/23/2021 17:39:256134
25Thomas Kinkade, Họa Sĩ Của Ánh Sáng10/23/2021 17:41:507565
26Tom Landry: Một Cống Hiến Cho Huấn Luyện Viên Thể Thao Của Hoa-Kỳ10/24/2021 5:59:486476
27Truyền Thuyết Của Ngọn Cờ Quốc-Gia10/24/2021 6:4:485699
28Xuyên Qua Đám Lửa: Câu Chuyện Của Gia Đình Willis10/24/2021 6:3:1925802

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


254,965
188,839,134