VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế 29 | Sáng Thế 30 | Sáng Thế 31 | Xuất Hành

Sáng Thế 30

30 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Ra-chên thấy mình son sẻ, bèn ganh tức với chị, lại trách móc Gia-cốp: "Anh phải cho tôi có con! Bằng không, tôi sẽ chết!" 2 Gia-cốp nổi giận, nói: "Anh có thay quyền Đức Chúa Trời được đâu! Chỉ một mình Ngài có quyền để cho em son sẻ!" 3 Ra-chên đề nghị: "Đây Bi-la, đầy tớ gái của em, anh ngủ với nó, để nó sinh con cho em và nhờ nó em cũng tạo dựng một gia đình cho em." 4 Vậy Ra-chên trao Bi-la, đầy tớ gái của mình cho chồng. 5 Gia-cốp ngủ với Bi-la, nàng thụ thai, sinh một con trai. 6 Ra-chên đặt tên nó là Đan, rồi giải thích: "Đức Chúa Trời đã minh oan cho tôi, nghe lời tôi van nài và ban cho tôi một con trai." 7 Bi-la thụ thai lần thứ nhì và sinh một con trai nữa cho Gia-cốp. 8 Ra-chên đặt tên nó là Nép-ta-li, rồi giải thích: "Tôi đã tranh đấu với chị tôi và thắng cuộc!" 9 Trong khi đó, Lê-a thấy mình thôi sinh nở, bèn giao cô đầy tớ gái Xinh-ba cho chồng làm vợ. 10 Xinh-ba thụ thai, sinh một con trai cho Gia-cốp. 11 Lê-a nói: "Thật may mắn," nên đặt tên nó là Gát (nghĩa là may mắn). 12 Xinh-ba lại thụ thai và sinh con trai thứ nhì. 13 Lê-a đặt tên nó là A-se, rồi giải thích: "Tôi vui sướng vô cùng! Các phụ nữ sẽ nhìn nhận tôi là người có phước." 14 Một hôm, giữa mùa gặt lúa mì, Rubên ra đồng ruộng, hái được mấy trái táo rừng đem về biếu mẹ. Ra-chên thấy được, xin Lê-a cho một vài quả. 15 Lê-a nói: "Mày cướp chồng tao, chưa đủ hay sao, lại còn muốn cướp táo của con tao?" Ra-chên đáp: "Chị cho em ăn táo, em sẽ để anh ấy ngủ với chị tối nay!" 16 Đến chiều tối, Gia-cốp ở đồng áng về đến nhà, đã thấy Lê-a ra đón: "Anh phải ngủ với em đêm nay, vì em đã lấy táo của con em mà ‘thuê’ anh một đêm đó!" Gia-cốp ngủ với nàng đêm ấy. 17 Chúa nhậm lời cầu nguyện của Lê-a và cho nàng thụ thai trở lại. Nàng sinh con trai thứ năm và đặt tên là Ysa-ca 18 và giải thích rằng: "Đức Chúa Trời đã trả công lại cho tôi vì tôi đã giao đầy tớ gái cho chồng." 19 Lê-a thụ thai nữa, sinh con trai thứ sáu, đặt tên là Sa-bu-luân. 20 rồi giải thích: "Đức Chúa Trời đền lại cho tôi một món quà quý báu. Bây giờ, chàng sẽ quý trọng tôi vì tôi đã sinh cho chàng sáu con trai rồi." 21 Sau hết, Lê-a sinh được một con gái, đặt tên là Đi-na. 22 Đức Chúa Trời nhớ lại Ra-chên, nhậm lời cầu nguyện của nàng và cho nàng sinh nở. 23 Nàng thụ thai và sinh một con trai, nên nàng ca ngợi Chúa: "Đức Chúa Trời đã cất sự sỉ nhục khỏi tôi rồi!" 24 Nàng đặt tên con là Giô-sép và thầm nguyện: "Xin CHÚA cho con thêm một đứa nữa!" 25 Sau khi Ra-chên sinh Giô-sép, Gia-cốp yêu cầu La-ban: "Xin cậu cho cháu về quê. 26 Cháu đã tận tình phục vụ cậu, xin cậu cho cháu đem vợ con lên đường!" 27 Nhưng La-ban đáp: "Xin cháu đừng bỏ đi. Vì theo bói khoa cậu biết CHÚA ban phước lành cho cậu đều là do cháu cả. 28 Cháu muốn cậu tăng lương bao nhiêu, cậu cũng bằng lòng trả!" 29 Gia-cốp đáp: "Cậu đã biết cháu phục vụ thế nào, lo cho gia súc cậu ra sao. 30 Trước ngày cháu đến, cậu chỉ có ít tài sản, bây giờ cậu đã giàu có lớn. CHÚA đã ban phước dồi dào cho cậu qua mọi việc cháu làm. Nhưng còn phần cháu thì sao? Bao giờ cháu mới lo cho gia đình?" 31 La-ban lại hỏi: "Cháu đòi lương hướng bao nhiêu?" Gia-cốp đáp: "Không có gì cả. Nếu cậu chấp thuận điều này, cháu sẽ trở lại làm việc cho cậu. 32 Hôm nay cậu để cháu đi kiểm soát các bầy gia súc của cậu. Những con chiên, con dê nào có rằn, có đốm hoặc lông đen thì cậu để riêng cho cháu, kể là tiền công. 33 Từ nay về sau, khi cậu xét tiền công, lòng thành thật của cháu sẽ làm chứng cho cháu. Nếu cậu bắt gặp con chiên, con dê nào lông trắng trong bầy gia súc của cháu, thì cậu cứ kể là ăn cắp!" 34 La-ban chấp thuận đề nghị ấy: "Cháu đã nói thế thì cậu cũng bằng lòng!" 35 Ngay hôm ấy, La-ban chọn riêng tất cả dê chiên lông đen hoặc có rằn, có đốm, kể cả các con có đốm trắng, và giao cho các con trai mình chăn, 36 rồi bảo chúng lùa tất cả đi cách xa địa điểm La-ban và Gia-cốp đang ở đến ba ngày đường. Gia-cốp chăn bầy gia súc còn lại của La-ban. 37 Gia-cốp lấy những cành bạch dương, cành hạnh và cành ngô đồng mới nứt, lột bớt vỏ từng đường dài trắng, để lộ phần trắng trên cành, 38 rồi đặt cạnh các máng nước cho dê, chiên trông thấy mỗi khi chúng đến uống nước và giao hợp nhau. 39 Sau đó, chúng đẻ con, con nào cũng có sọc có rằn, có đốm cả. Gia-cốp bèn bắt các con này để riêng ra. 40 Gia-cốp cũng đem các chiên cái của La-ban ra, cho chúng giao hợp với chiên đực đen của mình. Thế là Gia-cốp gây được nhiều bầy dê, bầy chiên cho mình và không để chúng chung với bầy của La-ban. 41 Gia-cốp chỉ đặt các cành lột vỏ trong máng trước các dê chiên mập mạp khi chúng giao hợp nhau. Người không để cành trước các con yếu. 42 Các con ốm yếu vẫn tiếp tục đẻ con gầy guộc cho La-ban; chỉ những đàn con mập mạnh mới về tay Gia-cốp. 43 Kết quả là bầy gia súc của Gia-cốp gia tăng nhanh chóng. Gia-cốp trở nên rất thịnh vượng, có nhiều súc vật, nhiều nô lệ, lạc đà và lừa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn