VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế | Xuất Hành 36 | Xuất Hành 37 | Xuất Hành 38 | Lê-vi

Xuất Hành 37

37 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Bết-sa-lê-ên đóng cái rương bằng gỗ si-tim, dài 1.25m, ngang 0.75m và cao 0.75m. 2 Ông lấy vàng ròng bọc cả bên trong lẫn bên ngoài và làm đường viền quanh Rương. 3 Ông làm bốn cái khoen vàng và gắn vào bốn chân rương, hai khoen phía này và hai khoen phía kia. 4 Ông cũng làm các đòn khiêng bằng cây si-tim bọc vàng, 5 rồi xỏ đòn vào các khoen ở hai bên để khiêng rương đi. 6 Ông làm Nắp Chuộc Tội bằng vàng ròng, bề dài 1.25m và bề ngang 0.75m. 7 Ông dùng vàng dát làm hai chê-ru-bim gắn liền ở hai đầu Nắp Chuộc Tội, 8 một chê-ru-bim ở đầu này và một chê-ru-bim ở đầu kia; cả hai được gắn liền vào hai đầu và trở nên một khối với Nắp Chuộc Tội. 9 Các chê-ru-bim đứng đối diện nhau, mặt cúi xuống Nắp Chuộc Tội và xòe hai cánh ra phủ trên Nắp. 10 Ông làm một cái bàn bằng gỗ si-tim, bề dài 1m, bề ngang 0.50m và bề cao 0.75m. 11 Ông lấy vàng ròng bọc bàn và làm đường viền quanh bàn. 12 Ông đóng khung quanh mặt bàn, bề rộng của khung bằng một gang tay rồi làm đường viền vàng xung quanh khung. 13 Ông làm bốn cái khoen và gắn khoen vào bốn chân ở bốn góc bàn. 14 Các khoen này được gắn gần khung của mặt bàn để xỏ đòn dùng khiêng bàn. 15 Các đòn khiêng làm bằng cây si-tim bọc vàng. 16 Ông cũng lấy vàng ròng làm các dụng cụ là: chén đĩa, bát và bình dùng để làm lễ quán. 17 Bết-sa-lê-ên làm một cây đèn bằng vàng ròng: chân đèn, thân đèn, đài, bầu và nụ đều bằng vàng dát và dính liền với nhau thành một khối. 18 Từ thân đèn mọc ra sáu cành, ba cành bên này và ba cành bên kia. 19 Cành thứ nhất có ba cái hoa, mầm và nụ giống hình hoa hạnh nhân; cành kế bên và cả sáu cành mọc từ thân đèn ra đều có hoa như vậy. 20 Thân đèn có bốn cái hoa, với mầm và nụ, giống hình hoa hạnh nhân. 21 Ông cũng làm một cái bầu bên dưới hai cành thứ nhất từ thân đèn ra, rồi làm cái bầu thứ hai ở dưới hai cành thứ hai, và làm cái bầu thứ ba ở dưới hai cành thứ ba, có tất cả sáu cành. 22 Bầu và cành được làm bằng vàng ròng dát ra, và gắn liền thành một khối với chân đèn. 23 Ông cũng làm bảy ngọn đèn, kéo cắt tim đèn và đĩa đựng tàn bằng vàng ròng. 24 Ông dùng 34kg vàng ròng để làm hân đèn và đồ phụ tùng. 25 Bết-sa-lê-ên đóng bàn thờ dâng hương bằng gỗ si-tim. Bàn thờ hình vuông, bề dài 0.50m, bề ngang 0.50m và bề cao 1.0m. Các sừng được gắn liền với bàn thờ thành một khối. 26 Ông lấy vàng ròng bọc mặt bàn, các cạnh bàn, các sừng và làm đường viền quanh bàn. 27 Ông làm hai cái khoen vàng, gắn bên dưới đường viền, mỗi bên một khoen, để xỏ đòn khiêng. 28 Ông làm đòn khiêng bằng gỗ si-tim bọc vàng. 29 Ông cũng chế dầu xức thánh và hương thơm thuần túy, pha chế cách chuyên nghiệp.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn