VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | I Sử Ký | II Sử Ký 3 | II Sử Ký 4 | II Sử Ký 5 | E-xơ-ra

II Sử Ký 4

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vua làm bàn thờ bằng đồng chiều dài 9m, chiều ngang 9m và cao 4.50m. 2 Vua đúc một cái bể kim loại hình tròn, rộng 4.50m từ vành này sang vành kia, cao 2.25m và chu vi 13.50m. 3 Phía dưới vành khắp chung quanh bể có hình bò, cứ nửa mét là mười con; các hình bò được đúc chung quanh trên bể thành hai hàng. 4 Bể được đặt trên mười hai con bò, ba con hướng mặt về phía Bắc, ba con hướng mặt về hướng Tây, ba con hướng mặt về hướng Nam, ba con hướng mặt về hướng Đông; bể đặt trên chúng và phần mông hướng vào trong. 5 Bề dày của bể là một gang; mép bể như vành chén hình hoa huệ nở; bể chứa được 66.000l. 6 Người cũng làm mười cái chậu, năm cái bên phải, năm cái bên trái để rửa những vật tế lễ thiêu. Còn cái bể để thầy tế lễ thanh tẩy. 7 Người làm mười chân đèn bằng vàng theo kiểu đã định và đặt chúng trong đền thờ, năm cái bên phải, năm cái bên trái. 8 Vua làm mười cái bàn đặt trong đền thờ, năm cái bên phải, năm cái bên trái. Người cũng làm 100 bình rảy bằng vàng. 9 Người xây sân cho thầy tế lễ và sân lớn; các cửa trong sân lớn người đều bọc đồng. 10 Vua đặt cái bể ở bên phải, về phía đông nam. 11 Hu-ram làm các bình, xẻng và bình rảy. Hu-ram hoàn tất những công việc cho vua Sa-lômôn trong đền thờ Đức Chúa Trời: 12 Hai cây trụ, các bầu của các đầu trụ trên đỉnh của hai cây trụ, các lưới bao quanh bầu trên đỉnh trụ; 13 bốn trăm trái lựu gắn vào hai tấm lưới; mỗi tấm lưới có hai hàng lựu trang trí cho hai bầu của các đầu trụ trên đỉnh. 14 Người cũng làm các chân và để các chậu trên chân; 15 cái bể để trên mười hai con bò; 16 các bình, xẻng và xiêng cùng mọi vật dụng liên hệ. Hu-ram A-bi đã làm tất cả những vật dụng này bằng đồng đánh bóng cho vua Sa-lô-môn để dùng trong đền thờ của CHÚA. 17 Vua đúc những vật dụng này trong những khuôn bằng đất tại đồng bằng sông Giô-đanh, giữa Su-cốt và Xê-rê-đa. 18 Vua Sa-lô-môn làm tất cả những vật dụng này rất nhiều đến nỗi số lượng đồng không thể tính được. 19 Vua Sa-lô-môn làm tất cả những vật dụng trong đền Đức Chúa Trời: bàn thờ bằng vàng; các bàn để bày bánh; 20 các chân đèn và đèn bằng vàng ròng để thắp trước nội điện theo qui định; 21 các hoa, đèn và cặp toàn bằng vàng; 22 dao cắt tim đèn, bình rảy, cái vá, bình hương đều bằng vàng ròng. Về cửa đền thờ, các cửa bên trong nơi chí thánh, các cửa trong nội điện đều bằng vàng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn