VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 16 | Gióp 17 | Gióp 18 | Thánh Thi

Gióp 17

17 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sức sống con bị chà nát, Ngày đời con lụn tắt, Nghĩa địa đang chờ con. 2 Bọn nhạo báng vây quanh con, Mắt con luôn nhìn thấy họ chống đối con. 3 Xin Chúa nhận lời con bảo đảm, Vì còn ai dám bảo lãnh cho con? 4 Chúa giấu sự hiểu biết khỏi tâm trí họ, Cho nên Chúa không để họ thắng con. 5 Người nào tố cáo bạn bè vì lợi lộc, Con cái người sẽ mòn mắt đợi trông. 6 Chúa khiến tôi trở nên lời đàm tiếu giữa các dân, Chúng khạc nhổ ngay vào mặt tôi. 7 Mắt tôi mờ vì đau buồn, Tay chân tôi thảy đều lỏng khỏng như chiếc bóng. 8 Người ngay thẳng nhìn tôi kinh ngạc, Người vô tội phẫn khích vì kẻ vô đạo. 9 Người công chính giữ vững đường lối mình, Người có tay trong sạch càng thêm mạnh mẽ. 10 Xin tất cả các anh lại đây biện luận cùng tôi một lần nữa, Nhưng rồi tôi cũng sẽ không tìm được một người khôn ngoan giữa các anh! 11 Ngày đời tôi qua đi, Kế hoạch tôi gẫy đổ, Mơ ước lòng tôi tan vỡ. 12 Các bạn tôi nói đêm sẽ biến thành ngày, Ánh sáng đến gần sau cơn tối tăm. 13 Nếu tôi trông đợi Âm phủ làm nhà, Nếu tôi sắp xếp chỗ nằm trong bóng tối, 14 Nếu tôi gọi huyệt mả: "Ngươi là cha tôi," Và dòi bọ: "mẹ tôi," "chị tôi," 15 Vậy thì hy vọng tôi ở đâu? Có ai nhìn thấy chút hy vọng gì cho tôi không? 16 Hy vọng có theo tôi, Chúng tôi có cùng nhau nghỉ yên nơi bụi đất không?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn