VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 25 | Gióp 26 | Gióp 27 | Thánh Thi

Gióp 26

26 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Gióp đáp lời: 2 Anh thật khéo nâng đỡ người cô thế, Cứu giúp người yếu đuối! 3 Anh thật khéo khuyên dạy người kém khôn ngoan, Tỏ bày bao nhiêu điều thông sáng! 4 Nhờ ai mà anh thốt ra những lời ấy? Thần khí nào phát ra từ anh? 5 Hồn người chết oằn oại Bên dưới nước và các động vật trong nước. 6 Âm phủ lộ trần trước mắt Ngài, Cõi diệt vong không màn che khuất. 7 Ngài giăng trời bắc trên khoảng không, Treo địa cầu trong không gian. 8 Ngài dồn chứa nước mưa trong đám mây dày đặc, Nhưng nước nhiều cũng không xé rách mây. 9 Ngài bao phủ ngai Ngài, Trải mây che khuất ngai. 10 Ngài vẽ một vòm tròn trên mặt nước, Tận chân trời, nơi ánh sáng gặp tối tăm. 11 Cột trụ đỡ các tầng trời rung chuyển, Kinh sợ khi Ngài quở trách. 12 Ngài dùng quyền năng dẹp yên biển cả, Dùng sự khôn ngoan đánh ngã Ra-háp. 13 Hơi thở Ngài làm bầu trời tươi sáng, Tay Ngài đâm thủng rắn đang trốn chạy. 14 Nhưng đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua về công việc Ngài; Tiếng thì thầm chúng ta nghe về Ngài thật nhỏ làm sao! Ai hiểu thấu tiếng sấm vang rền quyền năng Ngài?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn