VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 99 | Thánh Thi 100 | Thánh Thi 101 | Châm Ngôn

Thánh Thi 100

100 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho CHÚA. 2 Hãy vui vẻ phụng sự CHÚA; Hãy hân hoan ca hát mà đến trước mặt Ngài. 3 Hãy biết rằng CHÚA, chính Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài làm nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài; Chúng ta là dân của Ngài, là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài 4 Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài; Hãy ca ngợi mà vào sân Ngài; Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài. 5 Vì CHÚA là thiện; tình yêu thương Ngài vẫn còn mãi mãi; Lòng thành tín Ngài còn đến đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn