VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 10 | Thánh Thi 11 | Thánh Thi 12 | Châm Ngôn

Thánh Thi 11

11 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tôi ẩn náu mình nơi CHÚA. Sao các người nói cùng linh hồn ta: Hãy trốn lên núi ngươi như chim. 2 Vì kìa kẻ ác giương cung, Tra tên vào dây cung. Từ trong bóng tối, Bắn người ngay thẳng. 3 Nếu nền móng bị phá hủy, Thì người công chính sẽ làm sao? 4 CHÚA ở trong đền thánh Ngài; CHÚA ngự trên trời. Mắt Ngài quan sát, Mí mắt Ngài dò xét loài người. 5 CHÚA thử người công chính, Nhưng lòng Ngài ghét kẻ ác Và kẻ ưa điều hung bạo. 6 Ngài sẽ đổ than hồng và diêm sinh trên kẻ ác. Ngọn gió nóng bỏng sẽ là phần chúng nó. 7 Vì CHÚA là công chính. Ngài yêu điều công chính. Người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn