VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 109 | Thánh Thi 110 | Thánh Thi 111 | Châm Ngôn

Thánh Thi 110

110 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 CHÚA phán với Chúa tôi: "Hãy ngồi bên phải ta, Cho đến khi ta đặt các kẻ thù ngươi Làm bệ dưới chân ngươi." 2 Từ Si-ôn CHÚA sẽ mở rộng vương quyền của ngươi. Hãy cai trị giữa các kẻ thù ngươi. 3 Trong ngày lâm chiến Dân ngươi sẽ hiến mình tình nguyện; Từ lúc sáng sớm rạng đông, Những thanh niên tuấn tú Được trang sức thánh sẽ đến với ngươi. 4 CHÚA đã thề Và sẽ không đổi ý rằng: "Ngươi là thầy tế lễ đời đời, Theo ban Mên-chi-xê-đéc." 5 Chúa ở bên phải ngươi; Trong ngày thịnh nộ, Ngài sẽ đập tan các vua. 6 Ngài sẽ phán xét các nước, làm thây người chất đống; Ngài đập tan các lãnh tụ trên khắp trái đất. 7 Vua sẽ uống nước từ con suối bên đường, Nhờ đó người sẽ ngước đầu lên.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn