VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 116 | Thánh Thi 117 | Thánh Thi 118 | Châm Ngôn

Thánh Thi 117

117 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi tất cả các nước, hãy ca ngợi CHÚA. Hỡi tất cả các dân, hãy chúc tụng Ngài. 2 Vì tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta thật lớn lao; Và sự thành tín của CHÚA còn mãi mãi. Ha-lê-lu-gia!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn