VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 133 | Thánh Thi 134 | Thánh Thi 135 | Châm Ngôn

Thánh Thi 134

134 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi tất cả các tôi tớ của CHÚA, Là những người phụng sự ban đêm trong đền CHÚA, Hãy đến ca tụng Ngài. 2 Hãy giơ tay cầu nguyện trong đền thánh, Hãy ca tụng CHÚA. 3 Nguyện CHÚA, là Đấng dựng nên trời và đất, Từ Si-ôn sẽ ban phước cho ngươi.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn