VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 137 | Thánh Thi 138 | Thánh Thi 139 | Châm Ngôn

Thánh Thi 138

138 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Tôi hết lòng cảm tạ Chúa và hát ca ngợi Ngài Trước mặt các thần. 2 Tôi cúi đầu hướng về đền thánh Chúa Và cảm tạ danh Ngài Vì tình yêu thương và lòng thành tín của Ngài; Vì Chúa đã làm Danh Ngài Và lời Ngài vĩ đại hơn mọi sự. 3 Trong ngày tôi cầu khẩn Chúa, Ngài đáp lời tôi; Ngài thêm sức cho tâm hồn tôi. 4 Lạy CHÚA, mọi vua trên đất sẽ cảm tạ Ngài Vì đã nghe những lời từ miệng Ngài. 5 Họ sẽ ca hát về đường lối của CHÚA, Vì vinh quang của CHÚA vĩ đại thay. 6 Dù CHÚA là cao cả, Ngài quan tâm đến kẻ thấp hèn; Nhưng kẻ kiêu căng, Ngài nhận biết từ xa. 7 Dù tôi đi giữa gian lao, Ngài ban cho tôi sức sống; Ngài đưa tay chống đỡ cơn giận của các kẻ thù tôi; Cánh tay phải Ngài cứu rỗi tôi. 8 CHÚA sẽ hoàn thành điều Ngài hứa cho tôi. Lạy CHÚA, Tình yêu thương của Chúa tồn tại đời đời; Xin chớ từ bỏ công việc của tay Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn