VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 144 | Thánh Thi 145 | Thánh Thi 146 | Châm Ngôn

Thánh Thi 145

145 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Bài Hát Ca Ngợi của Đa-vít Lạy Đức Chúa Trời tôi, cũng là vua tôi, Tôi sẽ tôn cao Chúa và ca tụng danh Ngài mãi mãi vô cùng. 2 Mỗi ngày tôi sẽ ca tụng Chúa Và ca ngợi danh Ngài mãi mãi vô cùng. 3 CHÚA là vĩ đại và rất đáng ca ngợi; Sự vĩ đại của Ngài vượt quá sự hiểu biết của con người. 4 Đời này sẽ truyền tụng công việc của Chúa cho đời sau; Họ sẽ công bố những việc quyền năng của Ngài. 5 Họ sẽ nói về uy nghi, vinh quang và huy hoàng của Chúa; Còn tôi sẽ suy gẫm các phép lạ của Ngài. 6 Người ta sẽ nói về quyền năng của các công việc đáng sợ của Chúa; Còn tôi sẽ công bố sự vĩ đại của Ngài. 7 Người ta sẽ làm lễ kỷ niệm phúc lành lớn của Chúa Và hân hoan ca hát về sự công chính của Ngài. 8 CHÚA hay ban ơn và có lòng thương xót; Chậm nóng giận và đầy tình yêu thương. 9 CHÚA là phúc lành cho tất cả mọi người; Ngài thương xót mọi tạo vật Ngài làm nên. 10 Lạy CHÚA, mọi tạo vật của Chúa đều sẽ cảm tạ Ngài Và những người kính sợ Chúa sẽ ca tụng Ngài. 11 Họ sẽ nói về vinh quang nước Chúa Và kể lại quyền năng của Ngài; 12 Để loài người biết các việc quyền năng Chúa Và sự vinh quang huy hoàng của nước Ngài. 13 Nước Chúa còn mãi vô cùng; quyền cai trị của Ngài đến đời đời. CHÚA thành tín trong mọi lời hứa của Ngài và yêu thương đối với mọi công việc Ngài. 14 CHÚA nâng đỡ mọi người bị ngã; Ngài đỡ tất cả những người phải cúi đầu đứng dậy. 15 Mắt của mọi vật đều ngưỡng trông Chúa, Ngài ban cho chúng đồ ăn đúng thì. 16 Chúa xòe bàn tay Ngài ra, Thỏa mãn nhu cầu của mọi sinh vật. 17 CHÚA công chính trong mọi đường lối Ngài Và yêu thương đối với mọi công việc Ngài. 18 CHÚA ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, Tức là những người cầu khẩn Ngài với lòng thành thật. 19 Chúa thỏa mãn nhu cầu của những kẻ kính sợ Ngài; Nghe tiếng khóc của họ và giải cứu cho. 20 CHÚA bảo vệ mọi người yêu mến Ngài Nhưng sẽ hủy diệt mọi kẻ ghét Ngài. 21 Miệng tôi sẽ dâng lời ca ngợi CHÚA, Hỡi mọi loài, hãy ca tụng danh thánh của Ngài muôn đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn