VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 19 | Thánh Thi 20 | Thánh Thi 21 | Châm Ngôn

Thánh Thi 20

20 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Cầu xin CHÚA đáp lời ngươi trong ngày gian nguy. Xin danh Đức Chúa Trời của Gia-cốp bảo vệ ngươi. 2 Từ nơi thánh, xin sai ơn giúp đỡ ngươi, Từ Si-ôn, xin ban cho ngươi sự hỗ trợ. 3 Xin Chúa ghi nhớ tất cả những lễ vật ngươi dâng, Và tiếp nhận những tế lễ toàn thiêu ngươi hiến. 4 Xin Chúa ban cho ngươi điều lòng ngươi mơ ước, Và hoàn thành mọi kế hoạch của ngươi. 5 Chúng tôi reo mừng trong cuộc chiến thắng của người. Và nhân danh Đức Chúa Trời chúng ta giương cao ngọn cờ. Cầu xin CHÚA hoàn thành mọi điều người thỉnh nguyện. 6 Bây giờ tôi biết CHÚA giúp đỡ Đấng được xức dầu của Ngài. Từ trên trời thánh Ngài đáp lời người, Ngài giải cứu người bằng những việc quyền năng của tay phải Ngài. 7 Kẻ này nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa chiến. Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi. 8 Chúng nó bị ngã quỵ và té nhào, Nhưng chúng tôi vươn lên và đứng vững. 9 Lạy CHÚA, xin hãy giải cứu Đức Vua. Xin hãy đáp lời khi chúng tôi cầu khẩn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn