VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 24 | Thánh Thi 25 | Thánh Thi 26 | Châm Ngôn

Thánh Thi 25

25 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy CHÚA, linh hồn tôi hướng lên Ngài. 2 Đức Chúa Trời của tôi ôi! Tôi tin cậy nơi Ngài. Xin chớ để tôi bị hổ thẹn, Cũng đừng để kẻ thù reo mừng chiến thắng trên tôi. 3 Thật vậy, tất cả những người trông cậy nơi Ngài Sẽ không bị hổ thẹn. Xin hãy để những kẻ bội tín Bị hổ thẹn. 4 Lạy CHÚA, xin cho tôi biết đường lối Ngài, Xin dạy tôi các nẻo đường Ngài. 5 Xin hướng dẫn tôi trong chân lý Ngài và dạy dỗ tôi. Vì Ngài là Đức Chúa Trời của tôi, Đấng cứu rỗi tôi. Hằng ngày tôi trông cậy nơi Ngài. 6 Lạy CHÚA, xin nhớ lại lòng thương xót và tình yêuthương Ngài, Vì hai điều ấy hằng có từ ngàn xưa. 7 Xin đừng nhớ những lỗi lầm tôi trong thời niên thiếu, Cũng đừng nhớ những vi phạm tôi. Lạy CHÚA, xin Ngài nhớ đến tôi theo tình yêu thương Ngài, Vì bản tính tốt lành của Ngài. 8 CHÚA là tốt lành và ngay thẳng, Vì thế Ngài sẽ chỉ dẫn con đường cho người tội lỗi. 9 Hướng dẫn người nhu mì trong sự công minh. Ngài cũng dạy người nhu mì con đường của Ngài. 10 Tất cả đường lối của CHÚA đều là yêu thương và chân thật Cho những người gìn giữ giao ước và lời chứng của Ngài. 11 Lạy CHÚA, vì danh Ngài, Xin tha thứ tội lỗi tôi, dù tội ấy lớn. 12 Ai là người kính sợ CHÚA? Ngài sẽ chỉ dẫn họ con đường mình phải chọn. 13 Linh hồn người sẽ ở trong phúc lành, Và con cháu người sẽ chiếm hữu đất đai. 14 Bí quyết của CHÚA dành cho người kính sợ Ngài. Ngài tỏ cho họ biết giao ước Ngài. 15 Mắt tôi hằng ngưỡng vọng CHÚA, Vì chính Ngài sẽ gỡ chân tôi ra khỏi bẫy lưới. 16 Xin hãy đoái xem tôi và thương xót tôi, Vì tôi cô đơn và khốn khổ. 17 Xin cho lòng tôi thư thả khỏi bối rối, Và đem tôi ra khỏi cảnh đau khổ. 18 Xin xem xét nỗi khốn khổ và bối rối của tôi, Và cất đi tất cả tội lỗi tôi. 19 Xin hãy xem những kẻ thù tôi vì chúng nó nhiều; Chúng nó thù ghét tôi mãnh liệt. 20 Xin bảo vệ mạng sống tôi và giải cứu tôi. Chớ để tôi bị hổ thẹn Vì tôi trú ẩn nơi Ngài. 21 Nguyện sự thanh liêm và ngay thẳng gìn giữ tôi, Vì tôi trông cậy nơi Ngài. 22 Lạy Đức Chúa Trời, xin cứu chuộc Y-sơ-ra-ên Ra khỏi mọi gian truân.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn