VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 40 | Thánh Thi 41 | Thánh Thi 42 | Châm Ngôn

Thánh Thi 41

41 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Phước cho người nào nghĩ đến kẻ yếu hèn, Trong ngày gian truân CHÚA sẽ giải cứu người. 2 CHÚA sẽ gìn giữ người và bảo tồn sinh mạng người. Trên đất Ngài sẽ ban phước cho người Và Ngài sẽ không ruồng bỏ người theo ý muốn của kẻ thù người. 3 CHÚA nâng đỡ người khi người nằm trên giường bệnh. Trong lúc người đau yếu, Ngài chữa lành cả bệnh tật người. 4 Còn tôi, tôi thưa: Lạy CHÚA, xin thương xót tôi. Xin chữa lành tôi, vì tôi phạm tội cùng Ngài. 5 Các kẻ thù nguyền rủa tôi: Khi nào nó sẽ chết? Và dòng họ nó sẽ bị hủy diệt? 6 Còn kẻ đến thăm tôi Nói những lời giả dối. Lòng nó chất chứa điều gian xảo; Nó đi ra ngoài rêu rao. 7 Tất cả những người ghét tôi thì thầm với nhau về tôi. Chúng âm mưu điều ác hại tôi. 8 Chúng nói: "Nó đã mắc phải một tai ách." Nó sẽ không dậy nổi khỏi chỗ nó nằm. 9 Ngay cả người bạn thân y mà tôi tin tưởng, Người từng ăn bánh của tôi, Cũng trở mặt chống nghịch tôi. 10 Nhưng Ngài, lạy CHÚA, xin thương xót tôi. Xin đỡ tôi dậy để tôi báo trả chúng nó. 11 Vì kẽ thù không thắng được tôi, Nên tôi biết rằng Ngài đẹp lòng về tôi. 12 Còn tôi, vì tôi chân thật nên Ngài nâng đỡ tôi. Chúa đặt tôi trước mặt Ngài đời đời. 13 Đáng ca ngợi CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Từ nay cho đến đời đời. A-men! A-men!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn