VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 44 | Thánh Thi 45 | Thánh Thi 46 | Châm Ngôn

Thánh Thi 45

45 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lòng tôi cảm tác một chủ đề hay. Tôi sẽ ngâm những vần thơ cho vua. Lưỡi tôi là ngòi bút của văn sĩ đại tài. 2 Ngài đẹp hơn tất cả con trai loài người. Môi miệng Ngài đầy ân sủng, Vì vậy, Đức Chúa Trời ban phước cho Ngài đời đời. 3 Hỡi dũng sĩ, hãy đeo gươm vào hông, Là sự vinh quang và uy nghi của Ngài. 4 Trong sự uy nghi của Ngài, hãy nhân danh chân lý, Nhu mì và công chính mà tiến lên đắc thắng. Hãy để cánh tay hữu Ngài bày tỏ những việc kinh hoàng. 5 Các mũi tên Ngài bén nhọn, bắn vào tim những kẻ thù của vua. Các dân ngã quỵ dưới chân Ngài. 6 Lạy Đức Chúa Trời, ngôi Ngài tồn tại đời đời. Vương trượng của Ngài là trượng công bình. 7 Ngài yêu sự công chính và ghét điều gian tà. Vì vậy Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Ngài, Đã xức dầu vui vẻ cho Ngài trội hơn đồng bạn 8 Y phục Ngài đượm mùi trầm hương, một dược và nhục quế. Tiếng đàn hạc từ cung điện bằng ngà làm Ngài vui vẻ. 9 Các công chúa là những thiếu nữ quý phái của Ngài, Bên phải Ngài là hoàng hậu trang sức vàng Ô-phia. 10 Hỡi con gái, hãy nghe, suy xét và lắng tai: Hãy quên dân tộc và nhà cha con, hãy tôn kính Ngài. 11 Thì vua sẽ ái mộ nhan sắc con, Vì Ngài là Chúa của con, hãy tôn kính Ngài. 12 Con gái thành Ty-rơ sẽ đem tặng phẩm đến, Những người giầu có nhất trong dân sẽ tìm kiếm ơn nơi con. 13 Công chúa tiến vào hoàng cung đầy vinh hiển. Y phục nàng thêu dệt bằng vàng. 14 Trang sức lộng lẫy, nàng được ra mắt vua. Các nữ đồng trinh y theo sau nàng Và bạn hữu nàng cũng được đưa đến Ngài. 15 Trong niềm hân hoan vui mừng họ được dẫn vào cung vua. 16 Các con trai Ngài sẽ nối dòng tổ phụ, Ngài sẽ lập chúng làm vương, hầu trên khắp trái đất 17 Ta sẽ làm danh ngươi được ghi nhớ mãi mãi. Vì vậy các dân sẽ ca ngợi ngươi đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn