VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 46 | Thánh Thi 47 | Thánh Thi 48 | Châm Ngôn

Thánh Thi 47

47 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi các dân, hãy vỗ tay. Hãy reo mừng chiến thắng cho Đức Chúa Trời. 2 Vì CHÚA Chí Caod thật đáng kính sợ, Là Vua lớn trên toàn trái đất. 3 Ngài khiến các dân quy phục chúng tôi, Làm các nước phục dưới chân chúng tôi. 4 Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi, Là niềm kiêu hãnh của Gia-cốp người Ngài yêu mến. Sê-la 5 Đức Chúa Trời ngự lên trong tiếng reo hò chiến thắng, CHÚA đi lên giữa tiếng kèn vang dậy. 6 Hãy hát lên ca ngợi Đức Chúa Trời, hãy hát lên. Hãy hát lên ca ngợi Vua chúng ta, hãy hát lên. 7 Vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất. Hãy hát thánh thi mà ca ngợi Ngài. 8 Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự trên ngôi thánh Ngài. 9 Hoàng tử của thế gian nhóm họp lại Làm dân Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham. Vì các bậc quyền thế trên đất đều thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài được tôn rất cao.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn