VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 60 | Thánh Thi 61 | Thánh Thi 62 | Châm Ngôn

Thánh Thi 61

61 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy Đức Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van của tôi, Xin lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. 2 Từ nơi tận cùng quả đất Tôi sẽ kêu cầu Ngài khi tôi ngã lòng. Xin dẫn tôi đến núi đá cao hơn tôi. 3 Vì Ngài là nơi trú ẩn cho tôi, Là ngọn tháp kiên cố chống lại kẻ thù. 4 Xin cho tôi ở trong trại Ngài mãi mãi, Và trú ẩn an toàn dưới cánh Ngài. Sê-la 5 Lạy Đức Chúa Trời, vì Ngài đã nghe lời hứa nguyện của tôi. Ngài đã ban cho tôi sản nghiệp của những người kính sợ danh Ngài. 6 Xin gia tăng tuổi thọ cho vua, Thêm các năm người đến nhiều đời. 7 Nguyện người cai trị đời đời trước mặt Đức Chúa Trời. Xin Ngài truyền tình yêu thương và chân lýh gìn giữ người. 8 Như vậy, tôi sẽ ca ngợi danh Ngài mãi mãi, Và hằng ngày làm trọn lời hứa nguyện tôi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn