VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 69 | Thánh Thi 70 | Thánh Thi 71 | Châm Ngôn

Thánh Thi 70

70 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy Đức Chúa Trời, xin giải cứu tôi. Lạy CHÚA, xin mau mau giúp đỡ tôi. 2 Nguyện những kẻ tìm hại mạng sống tôi Bị hổ thẹn và bối rối. Nguyện những kẻ muốn tàn hại tôi Phải rút lui và nhục nhã. 3 Nguyện những kẻ cười nhạo: ha! ha! Phải thối lui vì sự hổ hẹn của chúng. 4 Nguyện tất cả những người tìm kiếm Ngài Được hân hoan và vui mừng trong Ngài. Những người yêu mến sự cứu rỗi Ngài luôn luôn tung hô: Đức Chúa Trời vĩ đại thay. 5 Còn tôi thì yếu kém và cùng khốn, Lạy Đức Chúa Trời, xin mau mau đến cùng tôi. Ngài là Đấng giúp đỡ và giải cứu tôi. Lạy CHÚA, xin chớ chậm trễ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn