VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 75 | Thánh Thi 76 | Thánh Thi 77 | Châm Ngôn

Thánh Thi 76

76 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Nơi Giu-đa người ta biết rõ Đức Chúa Trời; Danh Ngài thật vĩ đại trong Y-sơ-ra-ên. 2 Đền tạm của Ngài ở Sa-lem; Nơi ở của Ngài là Si-ôn. 3 Tại đó Ngài bẻ gãy cung tên lửa, Khiên, gươm giáo và vũ khí chiến tranh. Sê-la. 4 Ngài rực rỡ uy nghi Trên núi chiến thắng. 5 Những kẻ gan dạ đã bị tước đoạt khí giới; Chúng chìm vào giấc ngủ đời đời; Mọi kẻ mạnh mẽ của chúng Đều không nhấc nổi tay mình lên. 6 Lạy Đức Chúa Trời của Gia-cốp, khi Ngài quở trách, Ngựa và xe chiến mã đều ngã chết. 7 Lạy Chúa, chính Ngài thật đáng sợ! Ai có thể đứng nổi trước mặt Ngài khi Ngài nổi giận? 8 Từ trời cao Ngài tuyên bố phán quyết; Đất run sợ và im lặng, 9 Khi Đức Chúa Trời đứng dậy phán xét Để giải cứu tất cả những kẻ khốn cùng trên đất. Sê-la 10 Thật vậy, ngay cả cơn giận của loài người cũng làm Chúa được ca ngợi; Những kẻ sống sót qua cơn giận sẽ hành hương dự lễ. 11 Hãy khấn nguyện và hoàn thành lời khấn nguyện với CHÚA, Đức húa Trời các ngươi. Hỡi mọi dân tộc chung quanh Ngài, Hãy dâng cống lễ cho Đấng đáng kính sợ. 12 Ngài vứt bỏ sự kiêu căng của những kẻ cai trị; Khiến các vua trên đất đều kính sợ Ngài.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn