VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 77 | Thánh Thi 78 | Thánh Thi 79 | Châm Ngôn

Thánh Thi 78

78 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi dân ta, hãy lắng tai nghe lời dạy dỗ của ta; Hãy nghiêng tai nghe lời từ miệng ta. 2 Ta sẽ mở miệng nói lời châm ngôn, Giải câu đố của thời cổ xưa, 3 Là điều chúng ta đã nghe, đã biết Và tổ tiên chúng ta đã thuật lại cho chúng ta. 4 Chúng ta sẽ không giấu diếm những điều này với con cháu chúng ta, Nhưng thuật lại cho hậu thế Những điều đáng ca ngợi của CHÚA, Quyền năng của Ngài cùng những phép lạ Ngài đã làm. 5 Ngài lập luật lệ của Ngài nơi Gia-cốp Và định Kinh Luật của Ngài trong Y-sơ-ra-ên. Ngài truyền tổ tiên chúng ta Phải dạy Kinh Luật cho con cháu họ, 6 Để hậu thế, tức là những con cháu sẽ sinh ra, biết Kinh Luật, Rồi đến phiên chúng tiếp tục Thuật lại cho con cháu mình. 7 Hầu cho chúng nó để lòng trông cậy Đức Chúa Trời, Không quên những công việc Ngài đã làm Và gìn giữ các điều răn Ngài. 8 Để chúng sẽ không như tổ tiên mình, Là thế hệ cứng đầu, phản loạn; Một thế hệ có lòng không kiên định, Tâm thần không trung tín cùng Đức Chúa Trời. 9 Con cháu Ép-ra-im vũ trang cung tên Nhưng bỏ chạy trong ngày lâm trận. 10 Chúng không giữ giao ước của Đức Chúa Trời, Từ chối sống theo Kinh Luật. 11 Chúng quên đi những công việc Ngài đã làm Và những phép lạ Ngài đã bày tỏ cho chúng. 12 Ngài đã làm phép lạ trước mắt tổ tiên họ tại nước Ai-cập, Nơi đồng bằng Xô-an. 13 Ngài rẽ nước biển cho họ đi xuyên qua Và làm cho nước đứng lại như bức tường. 14 Ban ngày Ngài hướng dẫn họ bằng đám mây; Suốt đêm Ngài hướng dẫn họ qua ánh sáng của lửa. 15 Ngài chẻ đá trong sa mạc Và cho họ uống nước thỏa thích như từ vực sâu. 16 Ngài làm suối tuôn ra từ tảng đá Và nước chảy ra như dòng sông. 17 Nhưng chúng cứ tiếp tục phạm tội với Ngài, Phản loạn cùng Đấng Chí Cao trong sa mạc. 18 Chúng cố ý thử Đức Chúa Trời, Đòi thức ăn mà họ thích. 19 Chúng nói nghịch cùng Đức Chúa Trời rằng: "Đức Chúa Trời có thể đãi tiệc trong sa mạc được không? 20 Kìa, Ngài đã đập tảng đá cho nước phun ra Và suối nước tuôn tràn; Nhưng Ngài có thể cũng ban bánh Hay cung cấp thịt cho dân Ngài chăng?" 21 Cho nên khi CHÚA nghe như thế Ngài rất tức giận; Lửa bốc lên thiêu Gia-cốp; Ngài cũng nổi giận cùng Y-sơ-ra-ên; 22 Vì chúng không tin tưởng nơi Đức Chúa Trời, Cũng không tin cậy vào sự giải cứu của Ngài. 23 Dầu vậy, Ngài ra lệnh cho các tầng trời trên cao; Ngài mở cửa trời; 24 Đổ mưa ma-na xuống cho họ ăn, Ban thóc từ trời cho họ. 25 Mỗi người đều ăn bánh của thiên sứ; Ngài gởi thức ăn cho chúng đầy đủ. 26 Ngài tạo gió đông từ trời Và bởi quyền năng mình dẫn gió nam đến. 27 Ngài làm mưa thịt rơi trên chúng như bụi đất Và ban chim có cánh như cát bãi biển; 28 Ngài cho chim rơi vào giữa trại, Xung quanh lều họ ở. 29 Nên họ ăn thịt chim no nê Vì Ngài đem cho họ vật họ thích. 30 Nhưng trước khi chán chê vật họ thích; Khi thịt vẫn còn trong miệng; 31 Đức Chúa Trời nổi giận cùng họ; Ngài giết những kẽ mạnh mẽ nhất của chúng; Ngài hạ sát những thanh niên của Y-sơ-ra-ên. 32 Mặc dù như thế họ vẫn phạm tội, Vẫn không tin các phép lạ Ngài làm. 33 Cho nên Ngài làm cho ngày tháng chúng nó tiêu tan như hơi thở, Cho năm tháng chúng nó tận cùng trong kinh hoàng. 34 Khi Ngài sát hại chúng, chúng mới tìm kiếm Ngài, Ăn năn và cầu khẩn Đức Chúa Trời. 35 Chúng nhớ lại rằng Đức Chúa Trời là vầng đá của mình, Đức Chúa Trời Chí Cao là Đấng Cứu Chuộc họ. 36 Nhưng chúng chỉ đãi bôi ngoài miệng với Ngài, Lưỡi chúng nó dối trá cùng Ngài. 37 Lòng chúng nó không kiên định cùng Ngài, Cũng không trung tín với giao ước Ngài. 38 Nhưng Ngài vì lòng thương xót, Tha thứ sự gian ác, Không hủy diệt họ. Nhiều lần Ngài kiềm chế cơn giận mình, Không tỏ hết cơn thịnh nộ Ngài, 39 Vì Ngài nhớ lại rằng chúng nó chỉ là người phàm, Là cơn gió thoáng qua và không trở lại. 40 Đã bao nhiêu lần chúng phản loạn cùng Ngài trong sa mạc, Làm buồn lòng Ngài nơi đồng hoang. 41 Rồi chúng lại thử Đức Chúa Trời Và khiêu khích Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 42 Chúng nó không nhớ đến quyền năng Ngài, Hay ngày Ngài giải cứu chúng khỏi kẻ áp bức; 43 Thể nào Ngài đã tỏ các dấu lạ tại Ai-cập, Làm những phép mầu nơi đồng bằng Xô-an. 44 Ngài biến các sông của người Ai-cập thành máu Nên họ không thể uống từ các nguồn nước mình. 45 Ngài sai bầy sâu bọ đến cắn phá chúng Và ếch nhái đến phá hại chúng. 46 Ngài ban mùa màng họ cho châu chấu Và hoa quả của họ cho cào cào. 47 Ngài phá hủy vườn nho của họ bằng mưa đá Và cây vả bằng tuyết giá. 48 Ngài phó súc vật của họ cho mưa đá Và chiên của họ cho sấm sét. 49 Ngài đổ xuống trên họ cơn giận dữ, thịnh nộ, Căm phẫn và khốn khổ, Tức là một đoàn sứ gỉa hủy diệt. 50 Ngài mở đường cho cơn giận Ngài, Không dung thứ linh hồn họ khỏi chết Nhưng phó mạng sống họ cho nạn dịch. 51 Ngài đánh chết tất cả con đầu lòng trong Ai-cập, Tức là sinh lực đầu tiên trong các trại của Cham. 52 Ngài dẫn dân Ngài ra như đàn chiên, Ngài hướng dẫn họ trong sa mạc như dẫn đàn súc vật. 53 Ngài hướng dẫn họ an toàn, họ không sợ hãi; Nhưng biển tràn ngập kẻ thù họ. 54 Ngài đem họ vào vùng đất hánh, Đến núi mà cánh tay phải Ngài đã chiếm được. 55 Ngài đánh đuổi các nước khỏi trước mặt họ; Bắt thăm phân chia ruộng đất của chúng làm sản nghiệp; Ngài cho các chi tộc Y-sơ-ra-ên định cư trong nhà cửa của các dân ấy. 56 Nhưng họ đã thử, Đã phản loạn cùng Đức Chúa Trời Chí Cao Và không tuân giữ các luật lệ của Ngài. 57 Họ trở mặt, bội bạc như tổ tiên mình; Họ có hành động không đáng tin cậy như cây cung gãy. 58 Chúng khiêu khích Ngài tức giận vì những miếu thờ; Chúng làm Ngài bực mình vì những tượng thần của chúng. 59 Khi Đức Chúa Trời nghe như thế, Ngài rất tức giận; Ngài hoàn toàn từ bỏ Y-sơ-ra-ên; 60 Ngài rời bỏ nơi ngự của Ngài ở Si-lô, Tức là đền tạm nơi Ngài ngự giữa loài người. 61 Ngài để uy lực của Ngài bị bắt cầm tù Và giao huy hoàng của Ngài vào tay kẻ thù nghịch. 62 Ngài bỏ dân Ngài cho gươm giáo Và vô cùng tức giận cùng họ; 63 Các thanh niên bị binh lửa ăn nuốt Cho nên những thiếu nữ không còn người cưới mình; 64 Những thầy tế lễ gục ngã vì gươm giáo Nhưng các quả phụ của họ không thể khóc than. 65 Thế rồi Chúa thức dậy như từ giấc ngủ, Như dũng sĩ hăng say vì rượu. 66 Ngài đẩy lui quân thù, Làm cho họ nhục nhã đời đời. 67 Ngài từ bỏ giòng họ Giô-sép, Không chọn chi tộc Ép-ra-im. 68 Nhưng Ngài chọn chi tộc Giu-đa Và núi Si-ôn là nơi Ngài chuộng. 69 Ngài xây đền thánh của Ngài như trời cao, Như quả đất mà Ngài đã lập đời đời. 70 Ngài chọn Đa-vít làm tôi tớ mình; Ngài rút ông ra khỏi chuồng chiên; 71 Từ việc chăm sóc đàn chiên, Ngài cất ông lên chăn giữ nhà Gia-cốp, dân Ngài Và chăn giữ Y-sơ-ra-ên, cơ nghiệp Ngài. 72 Đa-vít đã lấy lòng thành thật chăn dắt họ Và dùng tài năng khéo léo lãnh đạo họ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn