VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 7 | Thánh Thi 8 | Thánh Thi 9 | Châm Ngôn

Thánh Thi 8

8 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy CHÚA, Chúa chúng tôi. Danh Ngài uy nghiêm biết bao trên khắp cả trái đất. Sự huy hoàng Ngài Vượt cả các tầng trời. 2 Từ môi miệng trẻ thơ và trẻ con đương bú, Ngài xây dựng thành lũy. Vì cớ kẻ thù mình, Ngài làm cho kẻ thù nghịch Và người báo thù phải im lặng. 3 Khi tôi nhìn các tầng trời, Là công việc của ngón tay Ngài; Mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã lập. 4 Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con loài người là chi mà Ngài chăm sóc nó? 5 Ngài làm cho con người kém hơn Đức Chúa Trời một chút. Ban cho con người vinh quang và tôn trọng. 6 Ngài khiến con người cai trị trên các vật do tay Ngài tạo nên, Đặt tất cả mọi vật phục dưới chân con người. 7 Cả loài chiên lẫn bò Cùng tất cả dã thú, 8 Chim trời, cá biển Và những vật bơi lội trong các thủy lộ. 9 Lạy CHÚA, Chúa chúng tôi. Danh Ngài uy nghiêm biết bao trên khắp cả trái đất.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn