VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thánh Thi 93 | Thánh Thi 94 | Thánh Thi 95 | Châm Ngôn

Thánh Thi 94

94 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lạy CHÚA, Ngài là Đức Chúa Trời báo trả; Ngài là Đức Chúa Trời báo trả, xin bày tỏ thiên quang Ngài. 2 Lạy Đấng phán xét thế giới, xin đứng lên, Xin báo trả xứng đáng cho những kẻ kiêu ngạo. 3 Lạy CHÚA, cho đến bao giờ? Kẻ ác sẽ đắc chí cho đến bao giờ? 4 Chúng tuôn đổ lời kiêu ngạo; Mọi kẻ làm ác đều khoe khoang. 5 Lạy CHÚA, chúng nó chà đạp dân Ngài; Chúng nó làm con dân Ngài khốn khổ. 6 Chúng giết kẻ góa bụa và người kiều dân; Chúng tàn sát kẻ mồ côi. 7 Chúng bảo rằng CHÚA sẽ không nhìn thấy, Đức Chúa Trời của Gia-cốp sẽ không nhận thấy. 8 Hỡi những kẻ u mê nhất trong dân, hãy hiểu biết; Hỡi những kẻ ngu dại, bao giờ các người mới khôn ngoan? 9 Đấng đã tạo ra tai, lại không nghe được? Đấng đã nắn nên mắt, lại không thấy sao? 10 Đấng đã trừng phạt các nước, lại không quở trách sao? Ngài là Đấng dạy dỗ loài người tri thức. 11 CHÚA biết tư tưởng loài người; Chúng chỉ là hư không. 12 Lạy CHÚA, phước cho người nào Ngài rèn luyện y Và dạy dỗ Kinh Luật cho; 13 Và ban cho họ yên lành khỏi những ngày hoạn nạn, Cho đến khi nào hố sâu đã đào cho những kẻ ác. 14 Vì CHÚA không ruồng bỏ dân Ngài Cũng chẳng từ bỏ cơ nghiệp Ngài. 15 Vì sự xét xử công bình sẽ trở về với người công chính; Và mọi người có lòng ngay thẳng sẽ noi theo. 16 Ai sẽ nổi lên chống lại những kẻ ác cho tôi; Ai sẽ đứng lên chống lại những kẻ làm điều gian ác giúp tôi? 17 Nếu CHÚA đã không giúp đỡ tôi Thì linh hồn tôi đã sớm ở nơi Âm Phủ. 18 Lạy CHÚA, khi tôi nghĩ: chân tôi trượt ngã Thì tình yêu thương kiên trì của Ngài nâng đỡ tôi. 19 Khi có nhiều mối lo nghĩ trong lòng tôi, Thì sự an ủi của Ngài khích lệ tâm hồn tôi. 20 Cậy quyền năng dùng luật hại người, Thế nào Ngài lại kết ước đồng minh? 21 Chúng hiệp nhau hại mạng sống của người công chính Và kết án tử hình kẻ vô tội. 22 Nhưng CHÚA là thành lũy bảo vệ tôi; Đức Chúa Trời tôi là vầng đá nơi tôi trú ẩn. 23 Ngài sẽ báo trả chúng nó vì tội lỗi chúng nó; Ngài sẽ tiêu diệt chúng nó vì sự gian ác chúng nó; CHÚA, Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt chúng nó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn