VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thánh Thi | Châm Ngôn 4 | Châm Ngôn 5 | Châm Ngôn 6 | Giáo Huấn

Châm Ngôn 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi con ta, hãy chú ý đến sự khôn ngoan ta, Hãy lắng tai nghe sự sáng suốt của ta; 2 Để con nắm giữ sự thận trọng, Và môi con gìn giữ sự hiểu biết. 3 Vì môi của người đàn bà dâm loạn tiết ra mật ngọt; Miệng nó dịu ngọt hơn dầu. 4 Nhưng rốt cuộc đắng như ngải cứu, Sắc như gươm hai lưỡi. 5 Chân nó đi đến sự chết, Bước nó dẫn xuống Âm Phủ. 6 Nó không cân nhắc con đường sự sống, Đường lối nó lầm lạc mà nó không biết. 7 Hỡi các con ta, giờ đây hãy nghe ta; Chớ từ bỏ những lời của miệng ta. 8 Hãy giữ đường lối con cách xa nó; Chớ đến gần cửa nhà nó. 9 E rằng con sẽ tiêu phí danh dự con cho những kẻ khác, Các năm tháng đời con cho kẻ bạo tàn; 10 E những người lạ sẽ hưởng trọn công sức của con, Và công lao con sẽ vào nhà người ngoại quốc. 11 Rốt cuộc con sẽ rên siết khi xác thịt Và thân thể tiêu mòn. 12 Bấy giờ con sẽ nói: "Sao tôi đã ghét sự giáo huấn; Lòng tôi đã khinh lời quở trách. 13 Tôi đã không vâng lời các thầy giáo; Tôi đã không lắng tai nghe những người dạy dỗ tôi. 14 Tôi gần như hoàn toàn bị hủy hoại Ở giữa buổi hội và dân chúng."v 15 Hãy uống nước từ hồ chứa của con; Và nước chảy từ giếng của con; 16 Lẽ nào các nguồn nước của con chảy ra ngoài đường, Các dòng suối của con chảy ở nơi phố chợ? 17 Chúng thuộc về riêng con; Không thể chung với những người khác. 18 Nguyện nguồn nước của con được phước; Hãy vui thích với người vợ từ thuở thanh xuân; 19 Như con hươu đáng yêu, như con nai duyên dáng; Nguyện ngực nàng làm con vui thỏa luôn luôn Và tình yêu nàng làm con say mê mãi mãi. 20 Hỡi con ta, tại sao con say mê người đàn bà dâm loạn? Tại sao con ôm ấp người đàn bà xa lạ? 21 Vì các đường lối của người ta đều ở trước mắt CHÚA Và Ngài xem xét mọi lối đi của nó. 22 Kẻ ác sẽ bị tội lỗi mình sập bẫy; Và bị các dây tội lỗi mình trói cột. 23 Nó sẽ chết vì thiếu sự giáo huấn Và lầm lạc vì quá ngu dại.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn