VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thánh Thi | Châm Ngôn 8 | Châm Ngôn 9 | Châm Ngôn 10 | Giáo Huấn

Châm Ngôn 9

9 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sự khôn ngoan xây dựng nhà mình; Chạm trổ bảy cột trụ; 2 Nàng làm thịt thú vật; Pha rượu nho và dọn tiệc mình. 3 Nàng sai những tớ gái mình đi; Từ nơi đỉnh cao nhất của thành nàng kêu gọi: 4 "Ai là người dại dột, hãy trở lại đây"; Nàng nói với người thiếu trí hiểu: 5 "Hãy đến ăn bánh của ta Và uống rượu ta pha; 6 Hãy từ bỏ sự dại dột và sẽ được sống; Hãy đi theo con đường sáng suốt." 7 Ai sửa sai người nhạo báng chuốc lấy sỉ nhục cho mình; Ai quở trách người gian ác sẽ bị tổn thương. 8 Đừng quở trách người nhạo báng, nó sẽ ghét con; Trách người khôn ngoan, người sẽ thương con. 9 Hãy giáo huấn người khôn ngoan thì người sẽ khôn ngoan hơn; Hãy dạy dỗ người công chính thì kiến thức của người sẽ gia tăng. 10 Kính sợ CHÚA là khởi đầu sự khôn ngoan; Hiểu biết Đấng Thánh là sự sáng suốt. 11 Vì nhờ ta các ngày của con sẽ được nhiều thêm, Các năm của đời con sẽ được gia tăng. 12 Nếu con khôn ngoan, chính con sẽ được lợi ích; Nếu con nhạo báng, chính con phải chịu hậu quả. 13 Người đàn bà ngu dại hay to tiếng, Ngây ngô và không biết gì. 14 Nàng ngồi trước cửa nhà; Trên ghế nơi đỉnh cao của thành; 15 Để kêu gọi những người qua lại trên đường, Là những người đi thẳng đường mình; 16 "Ai là người dại dột, hãy trở lại đây"; Nàng cũng nói với người thiếu trí hiểu: 17 "Nước ăn cắp thì ngọt; Bánh ăn vụng thì ngon." 18 Nhưng người không biết rằng đó là nơi chết chóc, Và các khách của nàng đều ở nơi vực sâu của Âm Phủ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn