VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Hành | Lê-vi 4 | Lê-vi 5 | Lê-vi 6 | Dân Số

Lê-vi 5

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Nếu một người phạm tội vì sau khi nghe tuyên thệ để làm chứng nhưng không nói lên điều mình thấy hay biết, thì người đó sẽ mắc tội. 2 Khi có ai chạm đến vật gì ô uế như xác một con dã thú ô uế, hoặc một gia súc ô uế, hoặc một côn trùng ô uế nhưng không hay biết thì người ấy bị ô uế và mắc tội. 3 Khi có ai vô ý chạm phải vật gì ô uế nơi con người, bất cứ vật gì làm ô uế và người ấy không hay biết, người ấy sẽ mắc tội khi ý thức được. 4 Khi có ai vô tình thề sẽ làm một điều—tốt hay xấu—khi ý thức được mình đã thề cách vô ý thì người ấy sẽ mắc tội. 5 Nếu có ai mắc phải một trong các điều vừa kể, phải thú nhận tội mình đã phạm; 6 và dâng tế lễ chuộc lỗi cho CHÚA bằng một con chiên cái hoặc dê cái bắt trong bầy để chuộc tội mình đã phạm; thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người ấy. 7 Nếu không đủ sức dâng chiên cái, phải dâng hai con chim gáy hay hai bồ câu con lên CHÚA để chuộc tội—một con làm lễ chuộc tội, con kia làm lễ thiêu. 8 Người ấy phải đem chim đến thầy tế lễ; thầy sẽ dâng lễ chuộc tội trước: vặn đầu con chim nơi cổ nhưng không cho rời ra, 9 thầy sẽ rảy huyết con chim làm lễ chuộc tội. 10 Rồi thầy tế lễ sẽ dâng con chim kia làm lễ thiêu theo nghi thức đã ấn định để chuộc tội cho người ấy thì người sẽ được tha thứ. 11 Nếu người phạm tội không đủ sức dâng hai chim gáy hoặc hai bồ câu con, thì phải dâng một phần mười ê-pha bột lọc mịn làm tế lễ chuộc tội, nhưng không được rưới dầu hoặc để nhũ hương lên trên vì đây là tế lễ chuộc tội. 12 Người ấy phải đem bột đến thầy tế lễ; thầy sẽ lấy một nắm bột làm kỷ niệm và thiêu trên bàn thờ ngay trên các lễ vật dùng lửa dâng lên CHÚA. Đó là một tế lễ chuộc tội. 13 Như thế thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người này về bất cứ lỗi nào người đã phạm thì người sẽ được tha thứ. Phần còn lại của lễ vật sẽ thuộc về thầy tế lễ như các vật chay khác. 14 CHÚA lại bảo Môi-se: 15 Khi có ai vi phạm: vô ý phạm về bất kỳ vật thánh nào của CHÚA, phải đem đến dâng cho CHÚA một con chiên đực không tì vết, bắt từ trong bầy trị giá bằng siếc-lơ bạc đúng theo siếc-lơ nơi thánh. Đó là một tế lễ chuộc lỗi. 16 Người phải bồi thường y giá và cộng thêm một phần năm giá của vật mình đã phạm đến nơi đền thánh, rồi giao nộp tất cả cho thầy tế lễ. Thầy sẽ dùng chiên con đực làm lễ chuộc lỗi cho người ấy và người sẽ được tha thứ. 17 Nếu có ai phạm tội, làm điều CHÚA ngăn cấm, mặc dù không biết, nhưng vẫn mắc tội, và người ấy phải chịu trách nhiệm. 18 Người phải đem đến cho thầy tế lễ một con chiên đực không tì vết bắt từ trong bầy, trị giá người định theo như tế lễ chuộc lỗi. Như thế, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người về tội người vô ý mắc phải thì người sẽ được tha thứ. 19 Đó là tế lễ chuộc lỗi vì người này đã mắc tội phạm đến CHÚA.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn