VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giáo Huấn | Nhã-ca 2 | Nhã-ca 3 | Nhã-ca 4 | I-sa

Nhã-ca 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Nằm trên giường ban đêm, Tôi tìm người mà lòng tôi yêu mến. Tôi tìm chàng mà không gặp. 2 "Tôi sẽ dậy, đi vòng khắp thành nhiều lần, Rảo qua các đường phố và các quảng trường, Để tìm người mà lòng tôi yêu mến." Tôi tìm chàng mà không gặp. 3 Những người canh gác đi tuần vòng quanh thành Bắt gặp tôi."Các ông có thấy người mà lòng tôi yêu mến không?" 4 Tôi vừa đi khỏi họ chẳng bao xa, Chợt gặp ngay người mà lòng tôi yêu mến. Tôi ôm chặt lấy chàng, không chịu buông chàng ra, Cho đến khi tôi đưa chàng về nhà mẹ tôi, Về phòng của người đã thai nghén tôi. 5 Hỡi các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi nài xin các cô, Nhân danh đàn linh dương và nai cái đồng hoang, Xin chớ khuấy động, chớ đánh thức tình yêu, Cho đến khi tình yêu được thỏa nguyện. 6 Ai kia từ sa mạc đi lên, Tựa cột khói, Thơm ngát một dược và nhũ hương, Cùng mọi thứ phấn thơm mua từ xa? 7 Xem kìa, kiệu vua Sa-lô-môn! Sáu mươi dũng sĩ vây quanh kiệu, Thuộc hàng dũng sĩ của Y-sơ-ra-ên. 8 Mọi người đều thạo cầm gươm, Đánh giặc giỏi, Gươm đeo sẵn bên hông, Phòng khi ban đêm gặp nguy hiểm. 9 Vua Sa-lô-môn đặt làm kiệu cho chính mình Bằng gỗ quý từ rừng Li-ban. 10 Vua làm kiệu có trụ dát bạc, Tàn mạ vàng, Chỗ ngồi mầu đỏ tía. Bên trong kiệu dệt các phong cảnh yêu đương. 11 Các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy ra đây!Các thiếu nữ Si-ôn, hãy ngắm xem! Vua Sa-lô-môn đội mão triều mẹ vua đội cho vua, Trong ngày cưới của vua, Trong ngày vui của vua.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn