VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 23 | I-sa 24 | I-sa 25 | Giê-rê-mi

I-sa 24

24 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Nầy CHÚA sẽ tàn phá quả đất Và làm cho nó hoang tàn. Ngài sẽ bóp méo mặt đất Và àm dân cư tan lạc. 2 Thầy tế lễ cũng như dân chúng, Tôi trai cũng như ông chủ, Tớ gái cũng như bà chủ, Người mua cũng như kẻ bán, Kẻ cho mượn cũng như người mượn, Chủ nợ cũng như người thiếu nợ; 3 Quả đất sẽ bị tàn phá, tan nát, Bị cướp bóc và chiếm đoạt. Vì CHÚA đã phán lời này. 4 Quả đất sẽ bị khô hạn và tàn héo, Thế giới mòn mỏi và tàn héo, Những kẻ được tôn trọng trên đất mòn mỏi. 5 Quả đất bị dân cư làm ô uế; Vì họ không tuân luật, Vi phạm điều lệ, Phạm giao ước đời đời. 6 Cho nên sự rủa sả đã ăn nuốt đất, Dân cư phải mắc tội. Cho nên dân cư trên đất bị thiêu đốt, Chỉ có ít người còn sót lại. 7 Rượu mới khô hạn, cây nho mòn mỏi, Mọi tấm lòng vui tươi đều than thở. 8 Tiếng trống vui vẻ đã dứt, Tiếng vui nhộn đã ngừng, Tiếng đàn vui vẻ đã tắt. 9 Người ta không còn uống rượu ca hát, Rượu mạnh trở nên đắng cho người uống. 10 Thành rối loạn đã sụp đổ, Mọi nhà đều đóng cửa, không ai vào được. 11 Người ta kêu la trên đường phố để tìm rượu, Mọi sự hân hoan trở nên tối tăm, Mọi sự vui vẻ trên đất biến mất. 12 Trong hành chỉ còn tiêu điều, Cổng thành bị đập phá tan nát. 13 Các dân trên đất sẽ như vậy, Sẽ như cây ô-liu bị rung; Như mót nho sau khi Mùa hái nho đã hết. 14 Họ cất tiếng ca hát vui mừng, Từ biển cảm họ tung hô sự uy nghiêm của CHÚA. 15 Cho nên hỡi người ở hương đông, hãy tôn vinh CHÚA. Hỡi người ở các hải đảo hãy tôn vinh danh CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên 16 Từ đầu cùng quả đất chúng tôi nghe những bài hát ca ngợi: "Hãy tôn vinh Đấng Công Chính." Nhưng tôi nói: "Tôi mệt mỏi, tôi mệt mỏi, Khốn nạn cho tôi. Những kẻ phản bội, Những kẻ phản bội phản trắc lắm." 17 Hỡi dân cư trên đất, kinh hoàng, Hầm hố và bẫy lưới đang chờ đợi các ngươi. 18 Người nào trốn thoát khi nghe tiếng kinh hoàng Sẽ rơi xuống hố. Người trèo lên miệng hố Sẽ bị mắc bẫy Vì các cửa sổ trên trời đều mở, Các nền của đất đều rung chuyển. 19 Quả đất bị vỡ tan tành; Đất bị nứt rạn, Đất bị rung chuyển dữ dội. 20 Đất nghiêng ngả như người say; Lắc lư như chiếc chòi tranh. Tội lỗi nặng trĩu trên đất; Nó sẽ sụp đổ và không dậy được nữa. 21 Vào ngày ấy CHÚA sẽ hình phạt Các cơ binh trên trời Và các vua chúa của loài người dưới đất. 22 Họ sẽ bị tập trung lại Như tù binh dưới hầm sâu Và bị nhốt trong ngục. Sau nhiều ngày họ sẽ bị hình phạt. 23 Mặt trăng sẽ bối rối, mặt trời sẽ hổ thẹn Vì CHÚA Vạn Quân sẽ cai trị Trên núi Si-ôn tại Giê-ru-sa-lem Một cách vinh quang trước mặt các trưởng lão.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn