VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 34 | I-sa 35 | I-sa 36 | Giê-rê-mi

I-sa 35

35 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Sa mạc và đất khô sẽ vui mừng, Đồng hoang sẽ hân hoan và nở hoa Như bông hồng. 2 Nó sẽ trổ hoa nhiều Và hân hoan ca hát vui vẻ. Vinh quang của Li-ban, Huy hoàng của Cạt-mên vàSha-rôn sẽ được ban cho nó. Họ sẽ thấy vinh quang của CHÚA-Và huy hoàng của Đức Chúa Trời chúng ta. 3 Hãy làm cho những cánh tay-buông thõng mạnh mẽ, Những đầu gối run rẩy vững-chắc. 4 Hãy bảo những người có lòng lo sợ: "Hãy vững lòng, đừng sợ!Kìa, Đức Chúa Trời các ngươi sẽđến-với sự báo thù, Đức Chúa Trời báo trả. Ngài sẽ đến và cứu rỗi các-ngươi." 5 Bấy giờ, mắt người mù sẽ thấy, Tai kẻ điếc sẽ nghe. 6 Bấy giờ, người què sẽ nhảy nhưnai, Lưỡi kẻ câm sẽ ca hát vui vẻ. 7 Cát nóng sẽ trở thành ao, Đất khô hạn trở thành suốinước. Hang chó rừng đã ở Sẽ có cỏ, lau và sậy. 8 Tại đó sẽ có một đại lộ, Một con đường gọi là đường thánh. Người ô uế sẽ không được đi qua, Nhưng những người đi trên-đường ấy Dù khờ dại cũng không lầm lạc. 9 Tại đó không có sư tử, Thú dữ cũng không lên trên-đường ấy, Người ta không thấy chúng ở đó. Nhưng những người được giải cứu sẽ đi con đường đó. 10 Những người được cứu chuộc của CHÚA sẽ trở về, Đi vào Si-ôn trong tiếng hát. Niềm vui mừng vĩnh cửu sẽ ở trên đầu họ; Họ đầy niềm hân hoan, vui mừng; Buồn rầu và than thở sẽ trốn mất.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn