VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 46 | I-sa 47 | I-sa 48 | Giê-rê-mi

I-sa 47

47 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi con gái đồng trinh Ba-by-lôn, Hãy xuống và ngồi trong bụi đất. Hỡi con gái Canh-đê, Không còn ở trên ngôi nữa, hãy ngồi xuống đất. Vì ngươi sẽ không còn được gọi Là dịu dàng dễ thương nữa. 2 Hãy lấy cối xay và xay bột; Hãy bỏ lúp che mặt. Hãy cởi áo ngoài ra, Để trần chân, lội qua sông. 3 Sự trần truồng ngươi sẽ bị lộ ra, Sự xấu hổ ngươi sẽ bị thấy. Ta sẽ báo thù Và không chừa một ai." 4 Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Tên Ngài là CHÚA Vạn Quân, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên. 5 "Hỡi con gái Canh-đê, Hãy ngồi im lặng, Hãy đi vào nơi tối tăm; Vì ngươi sẽ không còn được gọi là nữ hoàng của các vương quốc nữa. 6 Ta giận dân Ta, Làm sản nghiệp Ta thành uế tục. Ta đã phó thác chúng nó vào tay ngươi; Nhưng ngươi không tỏ lòng thương xót chúng nó, Đã tra ách rất nặng nề Trên người già cả. 7 Ngươi nói rằng: "Ta sẽ là Nữ hoàng mãi mãi.’ Ngươi chẳng để tâm đến những điều này, Cũng không nghĩ đến hậu quả về sau. 8 Vì vậy, hỡi kẻ ưa khoái lạc, Là kẻ ngồi yên ổn, hãy nghe đây: Ngươi nói trong lòng rằng: "Ta đây, ngoài ta chẳng còn ai. Ta sẽ chẳng ngồi như kẻ goá bụa, Không bịm mất mát con cái.’ 9 Trong giây phút, trong một ngày, Hai điều này sẽ cùng xảy đến cho ngươi; Sự mất mát con cái, nạn goá bụa Sẽ đến đầy đủ trên ngươi Dù ngươi có nhiều ma thuật Và lắm lời thần chú rất quyền năng. 10 Ngươi tin cậy nơi sự gian ác của mình; Ngươi nói: "Không ai thấy ta.’ Sự khôn ngoan và tri thức ngươi đã làm ngươi lầm lạc. Ngươi nói trong lòng rằng: "Ta đây, ngoài ta chẳng còn ai.’ 11 Bất hạnh sẽ đến trên ngươi Nhưng ngươi không biết cách tránh. Tai hoạ sẽ đổ xuống ngươi Nhưng ngươi không thể trừ được. Sự hủy diệt sẽ thình lình xảy đến cho ngươi Nhưng ngươi không biết. 12 Hãy đứng lên, Dùng ma thuật và nhiều lời thần chú Mà ngươi đã lao lực từ thuở bé. Có lẽ ngươi có thể thành công; Có lẽ ngươi sẽ làm mình đáng khiếp sợ chăng? 13 Ngươi lo lắng với nhiều lời chỉ dẫn. Hãy đứng lên, hỡi những nhà chiêm tinh, Những người xem sao, những người dựa vào trăng mới mà bói toán, Hãy giải cứu ngươi khỏi điều sẽ xảy ra cho ngươi. 14 Kìa, chúng nó giống như rơm rạ, Bị lửa thiêu đốt. Chúng nó không thể cứu mạng sống mình Khỏi ngọn lửa. Không một cục than hồng để sưởi ấm, Không còn bếp lửa để ngồi bên. 15 Chúng nó đối với ngươi là như thế, Những người ngươi đã lao lực, Đã buôn bán với từ thuở bé. Mỗi người lưu lạc một ngã, Không ai cứu ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn