VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Nhã-ca | I-sa 51 | I-sa 52 | I-sa 53 | Giê-rê-mi

I-sa 52

52 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Hỡi Si-ôn, hãy thức dậy, thức dậy, Mặc lấy sức lực ngươi. Hỡi Giê-ru-sa-lem, thành thánh, Hãy mặc các áo đẹp ngươi. Vì kẻ không cắt bì và người ô uế Sẽ không còn vào trong ngươi nữa. 2 Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy rũ sạch bụi, Đứng lên, hãy ngự trị. Hỡi con gái Si-ôn, kẻ tù đầy, Hãy tháo xiềng xích khỏi cổ ngươi. 3 Vì CHÚA phán như vầy: "Các ngươi đã bị bán không giá cảu Nên các ngươi sẽ được chuộc lại không phải bằng tiền bạc." 4 Vì CHÚA phán như vầy: "Thời xưa, dân Ta đi xuống Ai-cập cư ngụ, Nhưng người A-si-ri đã vô cớ áp bức chúng." 5 CHÚA phán: "Bây giờ Ta làm gì đây? Vì dân Ta đã bị bắt đi vô cớ, Những kẻ cai trị chúng than khóc." CHÚA phán: "Danh Ta cứ tiếp tục Bị phạm thượng suốt ngày. 6 Vậy, dân Ta sẽ biết danh Ta; Vào ngày ấy chúng nó sẽ biết rằng Chính Ta là Đấng phán: Nầy, Ta đây." 7 Chân của người đem tin mừng Trên các núi xinh đẹp biết bao! Tức là người công bố bình an, Loan báo tin lành, Công bố sự cứu rỗi; Là người nói với Si-ôn rằng: "Đức Chúa Trời ngươi cai trị." 8 Tiếng những người canh gác, Họ cùng nhau cất tiếng ca hát vui mừng Vì chính mắt họ sẽ thấy Khi CHÚA trở lại Si-ôn. 9 Hỡi những nơi hoang tàn của Giê-ru-sa-lem, Hãy cùng nhau cất tiếng ca hát vui mừng. Vì CHÚA đã an ủi dân Ngài, Đã cứu chuộc Giê-ru-sa-lem. 10 CHÚA đã xắn cánh tay thánh Ngài Lên trước mắt mọi nước. Mọi người trên khắp quả đất Sẽ thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta. 11 Hãy đi ra, hãy đi ra, hãy ra khỏi chỗ đó, Đừng đụng đến đồ ô uế. Hỡi những người mang vật dụng của CHÚA, Hãy ra khỏi nó và trong sạch. 12 Nhưng các ngươi sẽ ra đi không vội vã, Không phải chạy trốn Vì CHÚA sẽ đi trước mặt các ngươi Và Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên sẽ đi phía sau bảo vệ các ngươi. Tôi Tớ Của CHÚA 13 Kìa, tôi tớ Ta sẽ thành đạt, Sẽ được tán dương, được nâng lên rất cao. 14 Như nhiều người kinh hoàng về người, Hình dung người bị hủy hoại đến nỗi không còn giống con người Và dáng vẻ không còn giống con cái loài người nữa. 15 Cho nên người làm ngạc nhiên nhiều quốc gia; Các vua sẽ câm miệng vì người; Vì họ sẽ thấy điều chưa ai bảo cho mình biết, Hiểu điều mình chưa được nghe.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn