VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 21 | Ê-xê-chi-ên 22 | Ê-xê-chi-ên 23 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 22

22 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 2 "Hỡi con người, ngươi sẽ phán xét, phán xét cái thành đổ máu đó không? Hãy cho nó biết tất cả những việc ghê tởm của nó. 3 Hãy nói: "CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Một thành gây đổ máu ở giữa nó nên thì giờ nó đã đến. Thành làm các tượng thần nên tự làm ô uế mình. 4 Ngươi đã phạm tội vì làm đổ máu, ngươi đã bị ô uế vì làm các hình tượng. Ngày của các ngươi đã gần, năm của các ngươi đã tận, vì thế ta đã làm cho các ngươi thành điều sỉ nhục giữa các nước và trò chế nhạo trong mọi dân. 5 Những kẻ ở gần lẫn những kẻ ở xa sẽ nhục mạ ngươi, một thành ô danh và đầy hổn loạn. 6 Kìa, những ông hoàng của Y-sơ-ra-ên, mỗi người ở giữa ngươi đều dùng quyền để làm đổ máu. 7 Ở giữa ngươi, cha mẹ bị khinh dể; kiều dân bị bóc lột; trẻ mồ côi, người góa bụa bị ngược đãi ở nơi ngươi. 8 Ngươi đã khinh bỉ các vật thánh của ta và làm ô uế các ngày Sa-bát của ta. 9 Ở giữa ngươi có những kẻ vu khống để làm đổ máu, ăn đồ cúng trên núi, sống dâm dục. 10 Ở giữa ngươi có kẻ ăn nằm với thê thiếp của cha mình; phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt cũng bị ép buộc chăn gối giữa ngươi. 11 Ở giữa ngươi, người thì phạm tội ngoại tình với vợ người lân cận, người thì phạm điều dâm dục với con dâu, người thì phạm tội với em gái, tức là con gái của cha mình. 12 Ở giữa ngươi, người ta ăn hối lộ để làm đổ máu, cho vay lấy lời trước và cho vay nặng lãi, ngươi lợi dụng để bóc lột người lân cận mình và ngươi đã quên ta, CHÚA tuyên bố. 13 Này, ta đập tay vì những nguồn lợi bất chính ngươi lấy và trên máu mà ngươi đã đổ ở giữa ngươi. 14 Liệu lòng ngươi có vững vàng, tay ngươi có mạnh mẽ trong ngày ta xét xử ngươi chăng? Ta là CHÚA, ta đã phán thì ta sẽ làm. 15 Ta sẽ làm các ngươi tản lạc nơi các nước, phân tán các ngươi giữa các dân và ta sẽ thanh lọc sự ô uế nơi ngươi. 16 Chính ngươi sẽ bị khinh bỉ trước mắt các nước, bấy giờ ngươi sẽ biết rằng ta là CHÚA.’" 17 Lời của CHÚA phán cùng tôi rằng: 18 "Hỡi con người, nhà Y-sơ-ra-ên đã trở thành kim loại cặn bã đối với ta. Tất cả chúng nó là đồng, thiếc, sắt, chì trong lò. Chúng là cặn bạc. 19 Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như vầy: "Vì tất cả các ngươi đã trở nên cặn bã kim loại, cho nên, này ta sẽ thu góp các ngươi vào giữa Giê-ru-sa-lem. 20 Như người ta thu góp bạc, đồng, sắt, chì và thiếc vào trong lò, thổi lửa để nung chảy thể nào thì ta, trong cơn giận và thịnh nộ của ta, cũng sẽ thu góp các ngươi, bỏ vào lò và nung chảy các ngươi. 21 Ta sẽ thu góp các ngươi, thổi lửa thịnh nộ trên các ngươi, nên các ngươi sẽ tan chảy trong đó. 22 Như bạc tan chảy trong lò thể nào, các ngươi cũng sẽ tan chảy trong đó thể ấy, rồi các ngươi sẽ biết rằng chính ta là CHÚA, đã đổ cơn thịnh nộ ta trên các ngươi.’" 23 Lời của CHÚA phán cùng ta rằng: 24 "Hỡi con người, hãy nói với đất: "Mầy là đất không được tẩy sạch, không có mưa trong ngày phẫn nộ.’ 25 Những tiên tri giữa vòng các ngươi thông đồng với nhau như sư tử gầm thét, xé mồi. Chúng ăn thịt người ta, cướp lấy kho tàng, của cải quí giá, làm cho nhiều người trở thành góa phụ trong thành. 26 Các thầy tế lễ vi phạm kinh luật ta, làm ô uế các đồ vật thánh ta. Chúng không phân biệt giữa thánh và phàm tục, chúng cũng không dạy sự khác nhau giữa ô uế và thanh sạch; chúng nhắm mắt không tuân giữ các ngày Sa-bát của ta nên ta bị xúc phạm ở giữa chúng. Các ông hoàng giữa vòng chúng như chó sói xé mồi, gây đổ máu, giết người để thủ lợi. 27 Các tiên tri của chúng tô phết vôi trắng cho chúng; thấy khải tượng giả, bói khoa dối. Chúng nói rằng: "CHÚA Toàn Năng phán như vầy,’ nhưng CHÚA không có phán. 28 Dân trong xứ bóc lột, cướp bóc, áp bức người cùng khốn, nghèo nàn và bóc lột ngoại kiều không kể gì đến công bình. 29 Ta tìm kiếm một người ở giữa họ để xây tường thành, để đại diện cho xứ sở đứng trám vào lỗ hổng trước mặt ta hầu cho ta khỏi hủy diệt xứ, nhưng ta không tìm thấy. 31 Nên ta đã đổ cơn giận ta trên chúng, tiêu hủy chúng bằng ngọn lửa thịnh nộ của ta; ta sẽ báo trả lên đầu chúng đường lối của chúng, CHÚA Toàn Năng tuyên bố."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn