VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 27 | Ê-xê-chi-ên 28 | Ê-xê-chi-ên 29 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 28

28 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Lời của CHÚA phán cùng tôi: 2 "Hỡi con người, hãy nói cùng ông hoàng Ty-rơ: "CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Vì lòng ngươi kiêu ngạo, Ngươi bảo rằng: "Ta là một thần, Ngự giữa các thần, Ngồi giữa biển cả." Nhưng ngươi chỉ là một người, không phải thần, Dù ngươi cho rằng tâm trí mình như tâm trí các thần. 3 Này, ngươi khôn ngoan hơn Đa-ni-ên, Mọi bí mật đều không giấu được ngươi. 4 Nhờ khôn ngoan và hiểu biết, Ngươi tạo nên tài sản cho ngươi; Ngươi cũng tích trữ vàng, bạc Trong kho. 5 Nhờ rất khôn ngoan trong việc buôn bán, Ngươi trở nên giàu có lớn, Và lòng ngươi trở nên kiêu ngạo Vì mình giàu. 6 Cho nên CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Vì ngươi cho rằng tâm trí mình Như tâm trí các thần. 7 Cho nên, này, ta sẽ đem những người ngoại quốc, Là dân hung dữ nhất trong các nước, tấn công ngươi. Chúng sẽ rút gươm đánh sự khôn ngoan hoa mỹ của ngươi Và làm ô uế sự vinh hiển ngươi. 8 Chúng sẽ đẩy ngươi xuống vực sâu Và ngươi sẽ chết bằng cái chết thảm khốc Nơi lòng biển. 9 Liệu ngươi vẫn còn nói: "Ta là một thần" Trước mặt những kẻ giết ngươi không? Thật, ngươi chỉ là một người, không phải thần Trong tay những kẻ giết ngươi. 10 Ngươi sẽ chết như người không cắt bì Trong tay những kẻ ngoại quốc. Vì ta đã phán, CHÚA Toàn Năng tuyên bố.’" 11 Lời CHÚA phán cùng tôi: 12 "Hỡi con người, hãy cất tiếng ai ca về vua Ty-rơ, hãy nói với người: "CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Ngươi là mẫu người hoàn toàn, Đầy khôn ngoan và tuyệt mỹ. 13 Ngươi ở trong Ê-đen, Vườn của Đức Chúa Trời, Ngươi trang sức toàn bằng đá quí: Hồng ngọc, hoàng ngọc, lục bảo ngọc, Kim lục ngọc, ngọc mã não, ngọc thạch anh, Bích ngọc, lam ngọc, lục ngọc; Khung và ổ nhận ngọc đều khảm vàng. Từ ngày ngươi được tạo nên, chúng đã sẵn sàng. 14 Ngươi được xức dầu Để làm Chê-ru-bim y che chở; Ta đặt ngươi trên núi thánh của Đức Chúa Trời; Ngươi đi lại giữa những đá sáng rực như lửa. 15 Từ ngày ngươi được tạo nên, Đường lối ngươi không có gì đáng trách Cho đến khi gian ác xuất hiện nơi ngươi. 16 Vì công việc buôn bán lớn của ngươi hưng thịnh, Ngươi đầy bạo hành Và tội lỗi; Cho nên, hỡi Chê-ru-bim che chở, Ta đuổi ngươi ra khỏi núi của Đức Chúa Trời Và diệt ngươi khỏi những đá sáng rực như lửa. 17 Lòng ngươi kiêu ngạo Vì vẻ đẹp của mình; Sự huy hoàng ngươi Làm hư hỏng trí khôn ngoan ngươi. Ta ném ngươi xuống đất trước mặt các vua, Ta phó ngươi cho họ xem. 18 Vì nhiều tội lỗi và buôn bán gian dối, Ngươi đã làm ô uế những nơi thánh ngươi. Vì thế, ta cho một ngọn lửa phát ra từ giữa ngươi Để thiêu đốt ngươi, Và biến ngươi thành tro bụi trên đất Trước mắt mọi người xem. 19 Tất cả những người biết ngươi từ các dân Sẽ kinh ngạc về ngươi. Ngươi sẽ đi đến chỗ tận cùng khủng khiếp Và sẽ không còn tồn tại nữa đến muôn đời.’" Lời Phán Xét Thành Si-đôn 20 Lời của CHÚA phán cùng tôi: 21 "Hỡi con người, hãy hướng về phía thành Si-đôn và phán tiên tri nghịch cùng nó. 22 Hãy nói cùng nó: "CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Này, hỡi Si-đôn, ta chống lại ngươi. Ta sẽ được vinh hiển ở giữa ngươi; Khi ta thi hành án phạt ngươi Và bày tỏ sự thánh khiết ta Thì ngươi sẽ biết rằng chính ta là CHÚA. 23 Ta sẽ đem dịch lệ đến trong thành; Máu đổ khắp phố phường, Những kẻ tử vong ngã gục ở giữa thành; Gươm đao chống lại nó khắp bốn bên; Bấy giờ chúng nó sẽ biết rằng chính ta là CHÚA. 24 Lúc ấy nhà Y-sơ-ra-ên sẽ không còn bị gai đâm, dằm chích bởi mọi nước lân bang, là các nước vẫn khinh bỉ chúng nó. Bấy giờ chúng sẽ biết rằng chính ta là CHÚA Toàn Năng. 25 CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Khi ta tập họp nhà Y-sơ-ra-ên về từ các dân, là nơi chúng bị tản lạc, ta sẽ bày tỏ sự thánh khiết ta giữa chúng trước mắt các nước. Bấy giờ chúng sẽ cư ngụ trong đất mà ta đã ban cho tôi tớ ta là Gia-cốp. 26 Chúng sẽ sống an toàn nơi đó, xây nhà và trồng vườn nho. Chúng sẽ sống an toàn trong khi ta thi hành án phạt mọi nước lân bang đã khinh bỉ chúng. Bấy giờ chúng nó sẽ biết rằng chính ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng.’"

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn