VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ai Ca | Ê-xê-chi-ên 43 | Ê-xê-chi-ên 44 | Ê-xê-chi-ên 45 | Đa-ni-ên

Ê-xê-chi-ên 44

44 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Bấy giờ người ấy đem tôi trở lại cổng ngoài của nơi thánh, cổng hướng về phía đông và đóng kín. 2 CHÚA phán cùng tôi: "Cổng này phải đóng lại, không được mở và không ai được vào cổng này vì CHÚA, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đã vào cổng này, nên nó phải đóng lại. 3 Chỉ có hoàng tử, vì người là hoàng tử mới được ngồi tại đó và ăn bánh trước mặt CHÚA. Hoàng tử sẽ vào bằng hành lang của cổng và ra cũng bằng đường ấy." 4 Rồi người ấy đem tôi đến trước đền thờ bởi cổng phía bắc. Tôi nhìn, kìa, vinh quang của CHÚA đầy đền thờ CHÚA; và tôi sấp mặt xuống đất. 5 CHÚA phán với tôi: "Hỡi con người, hãy chú tâm, hãy nhìn cho kỹ, hãy lắng tai nghe tất cả những điều ta dặn bảo ngươi về mọi quy luật liên quan đến đền thờ CHÚA và mọi luật lệ của đền thờ; hãy chú tâm đến những người vào đền thờ và tất cả những người ra khỏi nơi thánh 6 Hãy nói với những kẻ phản loạn, với nhà Y-sơ-ra-ên: "CHÚA phán như vầy: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, những điều ghê tởm ngươi đã làm là đủ lắm rồi. 7 Các ngươi đã đem người ngoại quốc không cắt bì lòng, cũng chẳng cắt bì xác, vào nơi thánh của ta, làm ô uế đền ta khi các ngươi dâng lương thực cho ta, mỡ và huyết. Các ngươi đã vi phạm giao ước ta bằng mọi điều ghê tởm của các ngươi. 8 Các ngươi không đảm trách các nhiệm vụ về những công việc thánh của ta nhưng các ngươi đã lập những kẻ khác đảm trách những nhiệm vụ đó trong nơi thánh thay cho các ngươi. 9 CHÚA phán như vầy: Không một người ngoại quốc nào, lòng không cắt bì và xác không cắt bì, được vào nơi thánh của ta, ngay cả mọi người ngoại quốc ở giữa vòng con cái Y-sơ-ra-ên. 10 Còn những người Lê-vi đã lìa xa ta, khi người Y-sơ-ra-ên lầm lạc xa cách ta để chạy theo các hình tượng của chúng, thì sẽ phải gánh lấy tội lỗi mình. 11 Họ sẽ là những người phục vụ trong nơi thánh ta, canh giữ các cổng đền thờ, phục vụ trong đền thờ. Họ sẽ giết các tế lễ thiêu và các sinh tế cho dân chúng; họ sẽ đứng trước mặt dân và phục vụ dân. 12 Vì họ đã giúp dân phục vụ trước mặt những hình tượng của chúng, gây cho nhà Y-sơ-ra-ên sa ngã phạm tội nên ta đã giơ tay lên trừng phạt họ, chúng nó phải gánh lấy tội lỗi mình, CHÚA tuyên bố. 13 Chúng sẽ không được đến gần ta để làm thầy tế lễ cho ta; không được đến gần mọi vật thánh cũng như vật chí thánh nhưng chúng phải gánh lấy sự xấu hổ của chúng và những điều ghê tởm mà chúng đã phạm. 14 Nhưng ta sẽ giao cho chúng nhiệm vụ phục vụ đền thờ, tất cả những dịch vụ và công việc phải làm nơi đó. 15 Nhưng các thầy tế lễ Lê-vi, con cháu Xa-đốc, là những người đã đảm trách phục vụ nơi thánh ta khi con cái Y-sơ-ra-ên lầm lạc xa cách ta, chính họ sẽ đến gần để phục vụ ta; họ sẽ đứng trước mặt ta để dâng cho ta mỡ và huyết; CHÚA tuyên bố. 16 Chính họ sẽ vào nơi thánh ta, chính họ đến gần bàn ta để phục vụ ta; họ sẽ đảm trách việc phục vụ ta. 17 Khi vào cổng sân trong, họ phải mặc y phục vải gai, không được mặc đồ nỉ khi phục vụ tại cổng sân trong và bên trong đền thờ. 18 Họ sẽ đội khăn vải gai trên đầu, mặc quần đùi vải gai ngang lưng; họ không được mặc đồ gì làm đổ mồ hôi. 19 Khi đi ra sân ngoài, là sân có dân chúng, họ phải cởi y phục họ mặc khi phục vụ, để lại nơi phòng thánh, mặc y phục khác, như thế họ sẽ không làm cho dân chúng nên thánh vì y phục tế lễ của mình. 20 Họ sẽ không được cạo đầu, để tóc dài nhưng phải cắt tỉa tóc. 21 Không một thầy tế lễ nào được uống rượu khi vào sân trong. 22 Họ không được cưới đàn bà góa hoặc đàn bà ly dị làm vợ nhưng phải cưới trinh nữ thuộc dòng dõi Y-sơ-ra-ên; nhưng đàn bà góa của thầy tế lễ thì họ được phép cưới. 23 Họ phải chỉ bảo dân ta biết phân biệt giữa thánh và phàm, dạy chúng biết phân biệt giữa ô uế và thanh sạch. 24 Trong các vụ kiện tụng họ phải đứng ra làm thẩm phán. Họ sẽ xét xử theo các phán quyết của ta. Họ sẽ giữ gìn luật lệ, quy luật về mọi lễ hội của và giữ các ngày Sa-bát của ta làm thánh. 25 Thầy tế lễ không được đến gần người chết kẻo bị ô uế, nhưng có thể để bị ô uế vì đến gần cha, mẹ, con trai, con gái, anh em hay chị em chưa cưới gã khi họ chết. 26 Sau khi được thanh sạch, thầy tế lễ đó phải chờ cho mình bảy ngày. 27 Vào ngày người vào nơi thánh, vào sân trong để phục vụ trong nơi thánh, người sẽ dâng một tế lế chuộc tội cho mình. CHÚA tuyên bố. 28 Đây là phần cơ nghiệp của họ, chính ta là cơ nghiệp của chúng nó; các ngươi sẽ không phân chia sản nghiệp cho họ giữa vòng Y-sơ-ra-ên; chính ta là sản nghiệp của họ. 29 Họ sẽ ăn những vật phẩm của tế lễ ngũ cốc, tế lễ chuộc tội, tế lễ chuộc lỗi; và mọi lễ vật dâng hiến trong Y-sơ-ra-ên đều thuộc về họ. 30 Phần tốt nhất của mọi hoa quả đầu mùa đủ loại, mỗi lễ vật dâng hiến đủ loại từ mọi lễ vật dâng hiến, đều thuộc về thầy tế lễ. Các ngươi cũng dâng cho các thầy tế lễ bột tốt nhất của các ngươi để phúc lành an nghỉ trong nhà các ngươi. 31 Thầy tế lễ không được ăn vật chết tự nhiên hay bị thú xé xác, mặc dù vật ấy là chim hay thú vật.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn