VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Đa-ni-ên | Ô-sê 1 | Ô-sê 2 | Ô-sê 3 | Giô-ên

Ô-sê 2

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 "Hãy gọi anh em các con là "Dân Ta,’ và chị em các con là "Được thương xót.’ 2 Hãy buộc tội mẹ các con, hãy buộc tội nàng, Vì nàng không còn là vợ Ta nữa, Và Ta cũng chẳng còn là chồng nàng. Hãy bảo nàng lột bỏ các dấu hiệu gian dâm khỏi mặt nàng, Và các dấu hiệu ngoại tình khỏi ngực nàng. 3 Kẻo Ta lột trần nàng Như trong ngày nàng mới sanh ra, Kẻo Ta khiến nàng giống như đồng hoang, Như đất khô cạn, Mặc cho nàng chết khát. 4 Ta sẽ không thương xót con cái nàng, Vì chúng là con cái gian dâm. 5 Thật vậy, mẹ chúng phạm tội gian dâm; Người cưu mang chúng đã làm điều nhục nhã, Vì nàng nói: "Tôi sẽ đi theo các tình nhân-của tôi; Họ cho tôi thức ăn và nước uống, Len và vải, Dầu và rượu.’ 6 Vì thế, này, Ta sẽ dùng gai gốc Rào lối đi nàng lại; Và Ta sẽ chất đá đắp tường chung quanh Để nàng không thể tìm được lối ra. 7 Nàng sẽ chạy theo các tình nhân mình, nhưng không đuổi kịp, Nàng sẽ tìm kiếm họ, nhưng không gặp được. Bấy giờ, nàng tự nhủ: Tôi sẽ trở về với người chồng trước của tôi, Vì lúc đó tôi sung sướng hơn bây giờ. 8 Thật nàng đã không ý thức rằng chính Ta đã ban cho nàng Thóc, rượu mới, và dầu ô-liu; Chính Ta đã cho nàng bạc vàng vô số, Nhưng nàng lại đem cúng cho Ba-anh. 9 Vì thế, Ta sẽ lấy lại thóc của Ta trong mùa gặt, Rượu mới của Ta trong mùa hái nho; Ta sẽ rút về len và vải của Ta, Dùng để che kín sự trần truồng nàng. 10 Này, Ta sẽ phơi trần sự nhơ nhuốc nàng ra Trước mắt các tình nhân nàng, Và không ai có thể cứu nàng ra khỏi tay Ta. 11 Ta sẽ chấm dứt mọi dịp vui mừng, Những ngày hội, ngày trăng mới, và ngày sa-bát, Tất cả những ngày lễ lạc. 12 Ta sẽ hủy hoại cây nho và cây vả của nàng; Nàng nói về các cây ấy: "Đây là tiền công Các tình nhân tôi cho tôi.’ Ta sẽ khiến cây nho và cây vả mọc hoang thành rừng rậm, Và thú rừng sẽ ăn nuốt chúng. 13 Ta sẽ trừng phạt nàng Vì nàng thắp hương cho Ba-anh Trong những ngày lễ lạc, Nàng đeo hoa tai, vòng vàng, Chạy theo các tình nhân mình, Nhưng Ta, nàng lại quên hẳn." Đây là lời CHÚA phán. 14 "Vì thế, này, Ta sẽ dỗ dành nàng, Đưa nàng ra sa mạc, Nói ngọt ngào với nàng. 15 Từ đó, Ta sẽ ban lại cho nàng các vườn nho của nàng, Và biến trũng A-cô thành Cửa Hy Vọng. Tại đó, nàng sẽ đáp lại tình yêu của Ta, Như trong thời thanh xuân, Như khi nàng vừa ra khỏi Ai-cập." 16 CHÚA phán: "Ngày ấy, con sẽ gọi Ta là: "Chồng tôi,’ Và không gọi Ta là: "Ba-anh của tôi,’ nữa. 17 Ta sẽ trừ bỏ tên của các thần tượng Ba-anh khỏi miệng nàng, Tên chúng nó sẽ không được nhắc đến nữa. 18 Ngày ấy, Ta sẽ lập giao ước giữa các con Với thú rừng, chim trời, Và các loài bò sát trên đất; Ta sẽ hủy diệt cung, gươm, và chiến tranh Khỏi mặt đất. Ta sẽ cho các con nằm nghỉ yên ổn. 19 Ta sẽ cưới con cho Ta đời đời, Ta sẽ cưới con cho Ta, và trả giá cô dâu bằng sự công bình, chính trực, Lòng nhân từ, và thương xót, 20 Ta sẽ cưới con cho Ta, và trả giá cô dâu bằng sự thành tín. Bấy giờ, con sẽ biết CHÚA." 21 CHÚA phán: "Ngày ấy, Ta sẽ đáp lời cầu xin, Ta sẽ đáp lời cầu xin của bầu trời, Và bầu trời sẽ đáp lời cầu xin của đất; 22 Đất sẽ đáp lại lúa thóc, Rượu mới, và dầu ô-liu; Lúa thóc, rượu mới, và dầu ô-liu sẽ đáp lời cầu xin của Gít-rê-ên. 23 Ta sẽ gieo con cái cho Ta trong đất, Và Ta sẽ thương xót Lô-ru-ha-ma, Ta sẽ bảo Lô-Am-mi: "Con là dân Ta,’ Và nó sẽ đáp: "Ngài là Đức Chúa Trời con.’"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn