VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 14 | Mác 15 | Mác 16 | Lu-ca

Mác 15

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vào lúc sáng sớm, các thượng tế cùng các trưởng lão, các chuyên gia kinh luật và cả hội đồng họp hội nghị với nhau. Họ cho trói Đức Giê-su và dẫn đi nộp cho Phi-lát. 2 Phi-lát hỏi Ngài: "Anh có phải là Vua dân Do thái không?" Ngài đáp: "Chính ông nói điều đó." 3 Các thượng tế tố cáo Ngài nhiều điều. 4 Phi-lát lại hỏi: "Anh không trả lời gì sao? Xem đấy, họ tố cáo anh nhiều điều." 5 Nhưng Đức Giê-su chẳng trả lời thêm, khiến Phi-lát càng ngạc nhiên. 6 Vào dịp lễ, Phi-lát thường phóng thích một tù nhân mà dân chúng yêu cầu. 7 Có một người tên Ba-ra-ba bị tù cùng với những người nổi loạn, đã can tội sát nhân trong một cuộc nổi dậy. 8 Đám đông kéo đến, xin Phi-lát làm cho họ như thường lệ. 9 Nhưng Phi-lát trả lời: "Các người có muốn ta tha Vua dân Do Thái cho các người không?" 10 Vì ông biết do lòng ganh ghét mà các thượng tế đã nộp Ngài. 11 Nhưng các thượng tế xúi giục đám đông xin tha Ba-ra-ba. 12 Phi-lát đáp lại chúng: "Các người muốn ta làm gì với người mà các người gọi là Vua dân Do Thái?" 13 Họ lại la lên: "Hãy đóng đinh hắn!" 14 Phi-lát nói: "Tại sao? Người nầy đã làm điều ác gì?" Nhưng chúng càng la lên: "Hãy đóng đinh hắn!" 15 Vì thế, muốn làm vừa lòng đám đông nên Phi-lát tha Ba-ra-ba cho họ. Sau khi đánh đòn Đức Giê-su, ông giao Ngài cho họ đem đi đóng đinh. 16 Quân lính dẫn Ngài vào bên trong công đường (tức là dinh thống đốc); và tập họp tất cả đội quân tại đó. 17 Họ khoác cho Ngài một chiếc áo đỏ tía và đội cho Ngài một mão đan bằng gai. 18 Họ chào Ngài: "Hoan hô Vua dân Do Thái!" 19 Họ lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài, nhổ trên Ngài, và quỳ lạy Ngài. 20 Sau khi chế giễu, họ lột áo tía ra, mặc áo của Ngài lại và dẫn đi để đóng đinh. 21 Họ ép buộc Si-môn, người Sy-ren, cha của A-léc-xan-đơ và Ru-phu, vừa từ ngoài đồng về ngang qua đó vác thập tự giá cho Ngài. 22 Họ đem Ngài đến một nơi gọi là đồi Gô-gô-tha, nghĩa là đồi Sọ. 23 Họ cho Ngài uống rượu pha với một dược, nhưng Ngài không uống. 24 Họ đóng đinh Ngài, rồi chia nhau áo của Ngài, bắt thăm để xem ai được phần nào. 25 Vào chín giờ sáng họ đóng đinh Ngài. 26 Bảng ghi án Ngài viết là: "Vua Dân Do Thái." 27 Họ cũng đóng đinh hai tên cướp chung với Ngài, một tên bên phải, một tên bên trái. 28Lời Kinh Thánh được ứng nghiệm như vầy: "Ngài bị kể như những kẻ phạm nhân." 29 Những kẻ đi ngang qua đó phỉ báng Ngài, lắc đầu nói rằng: "Ê! Người đòi phá hủy đền thờ và cất lại trong ba ngày, 30 hãy tự cứu mình, và xuống khỏi thập tự giá đi!" 31 Các thượng tế và các chuyên gia kinh luật cũng làm như vậy, họ chế nhạo Ngài và nói với nhau: "Hắn cứu kẻ khác mà không tự cứu mình được, 32 bây giờ hãy để Chúa Cứu Thế, Vua dân Y-sơ-ra-ên, xuống khỏi thập tự giá cho chúng ta thấy và tin." Hai tên cướp bị đóng đinh chung với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài. 33 Từ giữa trưa đến ba giờ chiều, tối tăm bao trùm khắp đất. 34 Vào ba giờ chiều, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-lô-i, Ê-lô-i, la-ma sa-bách-tha-ni?" nghĩa là: "Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi?" 35 Mấy người đang đứng đó nghe vậy, nói rằng: "Xem kìa, hắn gọi Ê-li." 36 Một người chạy lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm, gắn trên đầu cây sậy đưa cho Ngài uống, nói rằng: "Hãy để yên! Coi Ê-li có đến đem hắn xuống không?" 37 Nhưng Đức Giê-su kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở. 38 Bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. 39 Viên đội trưởng đứng đối diện với Ngài, thấy Ngài tắt thở như thế thì nói: "Người nầy thật là Con Đức Chúa Trời!" 40 Cũng có những phụ nữ từ đàng xa nhìn xem, trong số ấy có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-Cơ nhỏ và của Giô-sê, và Sa-lô-mê, 41 là những người đã theo và phục vụ Ngài khi còn ở Ga-li-lê, và nhiều phụ nữ khác là những người cùng lên Giê-ru-sa-lem với Ngài. 42 Đến chiều tối, vì là ngày chuẩn bị trước ngày Sa-bát, 43 Giô-sép người A-ri-ma-thê, một nghị viên đáng kính của hội đồng quốc gia, cũng là người đang trông đợi Nước Đức Chúa Trời, mạnh dạn đi đến gặp Phi-lát để xin thi thể Đức Giê-su. 44 Phi-lát ngạc nhiên là Ngài đã chết rồi nên cho gọi viên đội trưởng đến hỏi xem Ngài đã chết lâu chưa. 45 Được viên đội trưởng xác nhận, ông mới giao thi thể cho Giô-sép. 46 Sau khi mua một tấm vải gai, đem Ngài xuống, ông quấn vải quanh Ngài, và đặt trong mộ đã được đục trong đá; rồi ông lăn một tảng đá chặn cửa mộ. 47 Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri mẹ Giô-sép đều thấy nơi mai táng Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn