VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-thi-ơ | Mác 8 | Mác 9 | Mác 10 | Lu-ca

Mác 9

9 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Rồi Ngài bảo họ: "Ta quả quyết với các con, một số trong những người đang đứng đây sẽ không chết cho đến khi thấy Nước Đức Chúa Trời thể hiện trong quyền năng." 2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem riêng Phê-rơ, Gia-cơ và Giăng lên một ngọn núi cao, rồi Ngài hóa hình trước mặt họ. 3 Y phục Ngài trở nên sáng chói và trắng tinh, không một ai trên đời có thể làm trắng như vậy. 4 Ê-li và Môi-se hiện ra cùng họ và hầu chuyện với Đức Giê-su. 5 Phê-rơ thưa cùng Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng ta ở đây thật tốt. Chúng con xin dựng ba trại, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li." 6 Phê-rơ không biết mình nói gì, vì họ đều kinh hoàng. 7 Rồi một đám mây kéo đến che phủ họ và từ trong mây có tiếng phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, hãy nghe lời người." 8 Họ chợt nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả, chỉ còn một mình Đức Giê-su. 9 Khi xuống núi, Ngài cấm họ không được nói với ai điều mình vừa thấy, cho đến ngày Con Người từ cõi chết sống lại. 10 Họ vâng giữ lời ấy, nhưng tự hỏi: "Sống lại từ cõi chết’ có nghĩa gì? 11 Sau đó các môn đệ hỏi Ngài: "Sao các chuyên gia kinh luật bảo Ê-li phải đến trước?" 12 Ngài đáp: "Thật thế, Ê-li đã đến trước để phục hồi mọi việc; vậy sao cũng có chép về Con Người là Ngài phải chịu nhiều đau khổ và bạc đãi. 13 Ta cho các con biết: Ê-li đã đến rồi và họ đối xử với người theo ý họ, như Thánh Kinh đã ghi chép về người." 14 Khi xuống đến chỗ các môn đệ khác, Đức Giê-su và ba môn đệ thấy đoàn dân đông vây quanh, cũng có các chuyên gia kinh luật đang tranh luận với các môn đệ ấy. 15 Vừa thấy Ngài, cả đám đông rất ngạc nhiên chạy đến đón. 16 Ngài hỏi các môn đệ: "Các con đang tranh luận với họ việc gì thế?" 17 Một người trong đám đông lên tiếng: "Thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến với Thầy, nó bị quỷ câm ám. 18 Bất cứ ở đâu quỷ nhập vào là vật nó ngã xuống, làm nó sùi bọt mép, nghiến răng rồi cứng đờ ra. Tôi có xin môn đệ Thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ không trừ nổi." 19 Ngài đáp: "Thế hệ này sao vô tín quá! Ta phải ở với các người cho đến chừng nào? Ta phải chịu đựng các người cho đến bao giờ? Hãy đem nó đến cho Ta." 20 Họ đem đứa trẻ đến cùng Ngài. Vừa thấy Ngài, quỷ liền vật nó dữ dội; nó ngã xuống đất lăn lộn, sùi bọt mép. 21 Ngài hỏi cha nó: "Nó bị bệnh thế nầy đã bao lâu rồi?" Người cha thưa: "Từ lúc cháu còn bé, 22 đã nhiều lần quỷ đẩy cháu vào lửa và xô xuống nước để giết cháu. Dù sao, nếu được, xin Thầy thương tình giúp chúng tôi." 23 Đức Giê-su bảo: "Sao ông lại nói "nếu được?’ Ai tin thì mọi việc đều được cả." 24 Cha đứa bé liền kêu lớn: "Tôi tin, xin Thầy giúp tôi có lòng tin." 25 Thấy đoàn dân đông chạy đến, Đức Giê-su quở tà linh: "Quỷ câm và điếc kia, Ta truyền cho mầy phải ra khỏi đứa trẻ nầy, không được nhập lại nữa." 26 Quỷ câm rú lên một tiếng, vật ngã đứa trẻ rồi ra khỏi. Đứa trẻ bất động như chết nên nhiều người nói: "Nó chết rồi!" 27 Nhưng Đức Giê-su cầm tay nó, đỡ dậy thì nó đứng lên. 28 Khi Ngài vào nhà, các môn đồ hỏi riêng Ngài: "Tại sao chúng con không trừ được quỷ ấy?" 29 Ngài bảo họ: "Loại quỷ nầy phải cầu nguyện mới đuổi được." 30 Từ nơi đó, Đức Giê-su và các môn đệ băng ngang qua xứ Ga-li-lê, Ngài không muốn cho ai biết. 31 Ngài đã dạy các môn đệ rằng: "Con Người sắp bị nộp vào tay người ta, sẽ bị giết và sau khi chết ba ngày, Người sẽ sống lại." 32 Nhưng các môn đệ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài. 33 Họ đến thành Ca-pha-na-um, vào nhà rồi, Ngài hỏi họ: "Trên đường, các con tranh luận gì với nhau?" 34 Nhưng họ đều im lặng vì khi đi đường đã tranh luận với nhau ai là người lớn hơn hết. 35 Ngài ngồi xuống, gọi mười hai môn đệ lại bảo: "Nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt và phục dịch mọi người." 36 Ngài đem một em bé để đứng giữa các môn đệ, rồi ôm nó vào lòng bảo: 37 "Nếu ai vì danh Ta tiếp nhận một đứa trẻ như đứa nầy tức là tiếp Ta; còn ai tiếp Ta thì không phải chỉ tiếp Ta nhưng cũng tiếp Đấng đã sai Ta." 38 Giăng thưa cùng Ngài: "Thưa Thầy, chúng con thấy một người nhân danh Thầy đuổi quỷ, chúng con đã tìm cách ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." 39 Nhưng Đức Giê-su đáp: "Đừng ngăn cản vì chẳng có ai nhân danh Ta làm phép lạ lại nói xấu Ta được. 40 Ai không nghịch với chúng ta là thuận với chúng ta. 41 Ai nhân danh Ta cho các con uống một chén nước vì các con thuộc về Chúa Cứu Thế, Ta quả quyết cùng các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. 42 "Còn ai gây cớ phạm tội cho một trong những đứa trẻ nầy vốn đã tin Ta, thì tốt hơn buộc cối đá vào cổ người ấy mà quăng xuống biển. 43 Còn nếu tay con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi; thà cụt một tay mà được sự sống còn hơn là đủ cả hai tay mà phải vào hỏa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. 4 4 - 45 Còn nếu chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi; thà cụt một chân mà được sự sống còn hơn là đủ hai chân mà bị quăng vào hỏa ngục. 4 6 - 47 Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc đi; thà bị chột mà vào Nước Đức Chúa Trời còn hơn là đủ hai mắt mà bị quăng xuống hỏa ngục, 48 là nơi sâu bọ chẳng hề chết và lửa chẳng hề tắt. 49 "Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. 50 "Muối vốn tốt lành, nhưng nếu mất chất mặn đi, các con lấy gì làm cho mặn lại? Hãy có muối trong mình và sống hòa bình với nhau."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn