VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 10 | Giăng 11 | Giăng 12 | Công Vụ

Giăng 11

11 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Có một người bị đau tên là La-xa-rơ quê ở Bê-tha-ni, là làng của hai chị em Ma-thê và Ma-ri. 2 Ma-ri là người đã đổ dầu thơm xức cho Chúa, rồi lấy tóc mình lau chân Ngài; còn La-xa-rơ, anh nàng, đang bị bệnh. 3 Hai chị em liền sai người đến trình: "Thưa Chúa, người Chúa yêu mến đang đau." 4 Nhưng khi nghe tin, Đức Giê-su lại bảo: "Bệnh nầy không đến nỗi phải chết, nhưng việc xảy ra để Đức Chúa Trời được hiển vinh và Con của Ngài cũng nhờ đó được hiển vinh!" 5 Đức Giê-su yêu quý Ma-thê, em nàng và La-xa-rơ. 6 Nhưng khi nghe tin La-xa-rơ đau, Ngài nán lại nơi đang ở thêm hai ngày nữa! 7 Sau đó, Ngài bảo các môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại vùng Giu-đê!" 8 Các môn đệ nói: "Thưa Thầy, người Do Thái mới vừa tìm ném đá Thầy mà bây giờ Thầy còn trở lại đó sao?" 9 Đức Giê-su đáp: "Chẳng phải ban ngày có mười hai giờ sao? Người nào đi giữa ban ngày sẽ không vấp ngã, vì thấy ánh sáng của thế giới này. 10 Nhưng nếu đi trong đêm tối sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng!" 11 Rồi Ngài nói tiếp: "La-xa-rơ, bạn của chúng ta đang ngủ, nhưng Ta sắp đến đánh thức người dậy." 12 Các môn đệ nói: "Thưa Chúa, nếu anh ấy ngủ chắc sẽ khỏi bệnh!" 13 Nhưng Đức Giê-su ngụ ý La-xa-rơ đã chết rồi, còn họ lại tưởng Ngài nói về giấc ngủ thường. 14 Cho nên Đức Giê-su mới nói rõ rằng: "La-xa-rơ đã chết rồi! 15 Nhưng vì các con, Ta mừng đã không có mặt ở đó để các con tin. Thôi, chúng ta hãy đi đến cùng người!" 16 Thô-ma, còn có tên Đi-đim, nghĩa là "sinh đôi,’ bảo đồng bạn: "Chúng ta hãy cùng đi, dù phải chết thì chết chung với Thầy!" 17 Đến nơi, Đức Giê-su thấy người ta chôn cất La-xa-rơ trong mộ đã bốn ngày rồi! 18 Bê-tha-ni gần Giê-ru-sa-lem, chỉ cách chừng ba cây số, 19 nên có nhiều người Do Thái trong vùng đến thăm để chia buồn với Ma-thê và Ma-ri. 20 Khi nghe tin Đức Giê-su đến, Ma-thê đi ra đón Ngài, còn Ma-ri vẫn ngồi ở nhà. 21 Ma-thê nói với Đức Giê-su: "Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây, anh con chắc đã không chết! 22 Nhưng con vẫn biết dù bây giờ Ngài cầu xin bất cứ việc gì, Đức Chúa Trời cũng ban cho Ngài cả!" 23 Đức Giê-su bảo nàng: "Anh con sẽ sống lại!" 24 Ma-thê đáp: "Con biết anh ấy sẽ sống lại trong sự phục sinh vào ngày cuối cùng!" 25 Đức Giê-su bảo: "Chính Ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin Ta, dù có chết, cũng sẽ sống. 26 Còn ai sống mà tin Ta sẽ chẳng bao giờ chết, con tin điều ấy không?" 27 Nàng đáp: "Vâng, lạy Chúa, con tin! Con tin Ngài chính là Chúa Cứu Thế, Con của Đức Chúa Trời, Đấng phải đến trần gian!" 28 Nói xong, Ma-thê trở về, gọi Ma-ri ra nói nhỏ: "Thầy đến rồi, đang gọi em đó!" 29 Nghe vậy, Ma-ri vội vàng đứng dậy, đi đến gặp Ngài. 30 Lúc ấy Đức Giê-su chưa vào làng nhưng vẫn còn ở tại chỗ Ma-thê vừa gặp Ngài. 31 Mấy người Do Thái đang ở trong nhà an ủi Ma-ri, thấy nàng vội đứng dậy đi ra ngoài, tưởng nàng đến mộ than khóc anh, nên đi theo. 32 Đến nơi, khi thấy Đức Giê-su, Ma-ri quỳ dưới chân Ngài nói: "Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây, anh con đã không chết!" 33 Đức Giê-su thấy Ma-ri khóc và những người Do Thái cùng đi với nàng cũng khóc, thì bùi ngùi xúc động, 34 liền hỏi: "Các người chôn cất anh ấy ở đâu?" Họ đáp: "Thưa Chúa, mời Ngài đến xem!" 35 Đức Giê-su khóc! 36 Mấy người Do Thái bảo nhau: "Kìa, ông ấy thương La-xa-rơ quá!" 37 Nhưng cũng có vài người nói: "Ông ta đã làm cho mắt người mù được sáng, lại không có thể làm cho người này khỏi chết sao?" 38 Đức Giê-su lại xúc động, bước đến trước mộ. Đây là một cái hang có tảng đá lớn chận trước cửa. 39 Đức Giê-su bảo: "Hãy lăn tảng đá ra!" Ma-thê, em gái người chết nói: "Thưa Chúa, đã có mùi vì người chết đã bốn ngày rồi!" 40 Đức Giê-su bảo Ma-thê: "Ta đã chẳng bảo con là nếu có lòng tin, con sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao?" 41 Họ lăn tảng đá ra. Đức Giê-su ngước mắt lên cầu xin: "Thưa Cha, con cảm ơn Cha vì đã nhậm lời con! 42 Con biết Cha luôn luôn nghe lời con cầu xin, nhưng con phải nói ra vì đám đông đang đứng quanh đây, để họ tin rằng chính Cha đã sai con đến!" 43 Sau đó, Ngài gọi lớn tiếng: "La-xa-rơ! Hãy ra đây!" 44 Người chết đi ra, tay chân vẫn còn quấn vải liệm, mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo họ: "Hãy tháo ra cho anh ấy đi!" 45 Nhiều người Do Thái đến thăm Ma-ri, thấy việc Ngài làm, thì tin Ngài; 46 nhưng vài người trong đám họ đi đến các người Pha-ri-si, thuật lại việc Đức Giê-su đã làm. 47 Các thượng tế và nhóm Pha-ri-si liền họp hội đồng bảo nhau: "Người nầy làm quá nhiều dấu lạ, chúng ta phải tính sao đây? 48 Nếu chúng ta cứ để yên như vậy, mọi người sẽ tin theo hắn, rồi quân La Mã sẽ đến chiếm nơi nầy và cả quê hương xứ sở chúng ta!" 49 Nhưng một người trong nhóm là Cai-pha, đang giữ chức vụ trưởng tế năm đó, lý luận: "Quý vị chẳng hiểu gì cả! 50 Sao không nghiệm ra rằng: Thà để một người chết thay cho toàn dân hơn là cả dân tộc bị hủy diệt?" 5 1 (Không phải ông ta tự mình thốt ra như vậy, nhưng vì là vị trưởng tế, nên ông nói tiên tri về việc Đức Giê-su sắp phải chết vì dân; 52 chẳng những vì dân thôi đâu, mà còn để hợp nhất các con cái của Đức Chúa Trời đang bị tản lạc). 53 Từ ngày đó trở đi, họ âm mưu giết Ngài. 54 Vì vậy, Đức Giê-su không còn công khai đi lại giữa vòng người Do Thái, nhưng lánh đến vùng gần đồng hoang, vào một thành tên là Ép-ra-im, ở đó với các môn đệ Ngài. 55 Lúc ấy, gần đến ngày lễ Vượt Qua của người Do Thái, dân chúng từ khắp các miền lên Giê-ru-sa-lem để chịu thanh tẩy trước kỳ lễ. 56 Họ trông ngóng Đức Giê-su nên tụ họp trong đền thờ hỏi nhau: "Anh em đoán sao? Chắc ông ấy sẽ không lên dự lễ đâu, phải không?" 57 Các thượng tế và nhóm Pha-ri-si đã ra lệnh, hễ ai biết Ngài ở đâu, phải báo cho họ biết để họ bắt Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn