VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 12 | Giăng 13 | Giăng 14 | Công Vụ

Giăng 13

13 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Trước kỳ lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết là đã đến lúc Ngài phải rời thế gian để trở về cùng Cha. Ngài đã yêu những người của mình trong thế gian, thì Ngài cứ yêu cho đến cuối cùng. 2 Trong bữa ăn tối, quỷ vương đã gieo vào lòng Giu-đa, con của Si-môn Ích-ca-ri-ốt, ý tưởng phản bội Ngài. 3 Ngài biết Cha đã trao mọi sự vào tay mình; vì Ngài đã đến từ Đức Chúa Trời lại sắp trở về cùng Đức Chúa Trời, 4 nên Ngài đứng dậy khỏi bàn ăn, cởi áo ngoài ra, quấn khăn ngang lưng, 5 rồi đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ. Rửa xong, Ngài lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau. 6 Khi đến Si-môn Phê-rơ, ông thưa: "Chúa ơi! Chúa mà lại rửa chân cho con sao?" 7 Đức Giê-su trả lời: "Việc Ta làm bây giờ con chưa hiểu nhưng sau này sẽ rõ." 8 Phê-rơ thưa lại: "Đời nào con để Chúa rửa chân cho con!" Đức Giê-su đáp: "Nếu không để Ta rửa, con sẽ không có phần gì với Ta cả." 9 Phê-rơ thưa: "Lạy Chúa, thế thì chẳng những chỉ rửa chân thôi mà còn cả tay và đầu nữa." 10 Đức Giê-su dạy: "Người tắm rồi thì thân thể đã sạch, nên chỉ cần rửa chân thôi. Các con đã sạch rồi, nhưng không phải tất cả đều trong sạch." 11 Vì Chúa đã rõ ai là người sẽ phản bội Ngài, nên mới nói có người chưa tinh sạch. 12 Sau khi đã rửa chân các môn đệ xong, Ngài mặc lại áo ngoài, trở về bàn ăn hỏi họ: "Các con có hiểu việc Ta vừa làm cho các con không? 13 Các con xưng Ta là Thầy là Chúa, phải lắm, vì chính Ta đúng là như vậy. 14 Đã là Thầy là Chúa mà Ta còn rửa chân cho các con, thì chính các con cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Ta đã làm như vậy cốt để làm gương cho các con noi theo. 16 Thật vậy, Ta bảo các con:’Tớ không hơn chủ, sứ giả không hơn người sai phái mình.’ 17 Các con biết những điều này và đem ra thực hành thì được phước. 18 Ta không nói về tất cả các con đâu. Ta biết rõ những người Ta chọn, nhưng lời Thánh Kinh này phải ứng nghiệm:’Kẻ từng ăn bánh của Ta đã trở gót phản bội Ta.’ 19 Bây giờ, Ta báo trước cho các con để khi sự việc xảy ra, các con sẽ tin chính Ta là Đấng Hằng Hữu. 20 Thật vậy, Ta bảo các con: Ai tiếp người Ta sai đến là tiếp rước Ta, còn ai tiếp Ta là tiếp rước Đấng đã sai Ta." 21 Sau khi Đức Giê-su dạy các điều đó xong, thì tâm thần Ngài bối rối. Ngài nói rõ: "Thật vậy, Ta bảo các con: Một người trong các con sẽ phản Ta." 22 Các môn đệ nhìn nhau hoang mang, không biết Ngài nói về ai. 23 Một trong các môn đệ là người được Đức Giê-su yêu quí, lúc ấy đang ngồi sát bên cạnh Chúa. 24 Si-môn Phê-rơ gật đầu ra dấu bảo ông ấy hỏi xem Thầy ám chỉ người nào vậy. 25 Ông nghiêng người sát bên ngực Chúa, và hỏi: "Thưa Chúa ai vậy?" 26 Đức Giê-su trả lời: "Đó là người Ta sẽ trao miếng bánh mà Ta nhúng nước chấm này." Rồi Ngài lấy một miếng bánh, nhúng vào nước chấm trao cho Giu-đa, con của Si-môn Ích-ca-ri-ốt. 27 Ngay khi Giu-đa nhận miếng bánh, Sa-tan nhập vào hắn. Đức Giê-su bảo: "Việc anh sắp làm hãy làm nhanh lên!" 28 Không một ai có mặt tại bàn ăn hiểu vì sao Ngài lại bảo hắn như thế. 29 Vì Giu-đa đang phụ trách giữ tiền, nên một vài môn đệ tưởng Ngài bảo hắn đi mua sắm cho ngày lễ hay lấy tiền bố thí kẻ nghèo. 30 Giu-đa nhận miếng bánh, liền ra đi. Trời sập tối. 31 Khi Giu-đa bỏ đi, Đức Giê-su dạy tiếp: "Con Người giờ đây được tôn vinh và Đức Chúa Trời cũng được tôn vinh trong Ngài. 32 Nếu Đức Chúa Trời được tôn vinh trong Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ tôn vinh Con Người trong chính mình và Đức Chúa Trời sẽ thực hiện tức khắc. 33 Hỡi các con bé thơ, Ta chỉ còn ở với các con được ít lâu nữa. Rồi các con sẽ tìm kiếm Ta, nhưng bây giờ Ta nhắc cho các con điều Ta đã bảo người Do Thái :’Nơi Ta đi các người sẽ không thể đến được.’ 34 Bây giờ Ta truyền cho các con một điều răn mới:’Các con hãy yêu thương nhau. Ta đã yêu thương các con thể nào các con cũng hãy yêu nhau thể ấy. 35 Nếu các con yêu thương nhau, thì nhờ đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ Ta.’" 36 Si-môn Phê-rơ hỏi Chúa: "Lạy Chúa, Chúa đi đâu vậy?" Đức Giê-su đáp: "Nơi Ta sắp đi con không thể theo được, nhưng về sau con sẽ theo Ta." 37 Phê-rơ lại hỏi: "Lạy Chúa, sao hiện giờ con không thể theo được? Con sẽ sẵn sàng chết vì Chúa." 38 Đức Giê-su đáp lại: "Con có thật sẵn sàng chết vì Ta không? Thật vậy, Ta bảo con: Trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn