VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | I Cô-rinh-tô 15 | I Cô-rinh-tô 16 | II Cô-rinh-tô

I Cô-rinh-tô 16

16 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Còn về việc quyên tiền cho các thánh đồ, anh chị em cũng hãy làm như tôi đã truyền cho các hội thánh tại Ga-la-ti. 2 Vào ngày đầu tuần lễ, mỗi người để dành riêng ra một số tiền tại nhà tùy khả năng, chứ không phải đợi tôi đến rồi mới quyên góp. 3 Khi tôi đến, tôi sẽ gởi thư và quà cho người mà anh chị em tín nhiệm đem đi Giê-ru-sa-lem. 4 Và nếu tôi cần phải đi thì họ sẽ cùng đi với tôi. 5 Tôi sẽ ghé thăm anh chị em khi đi ngang qua tỉnh Ma-xê-đoan vì tôi sẽ đi ngang qua Ma-xê-đoan. 6 Có lẽ tôi sẽ lưu lại với anh chị em hoặc ở lại suốt mùa đông để anh chị em đưa tôi đi đến nơi tôi muốn đi. 7 Lần này tôi không muốn chỉ ghé thăm qua anh chị em vì tôi hy vọng ở lại với anh chị em ít lâu nếu Chúa cho phép. 8 Tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ Tuần. 9 Vì một cánh cửa lớn và đầy hứa hẹn đang rộng mở cho tôi mặc dầu cũng có nhiều chống đối. 10 Nếu Ti-mô-thê đến thăm anh chị em, xin anh chị em đừng để người phải e sợ điều gì giữa anh chị em vì người cũng làm công việc Chúa như chính tôi vậy. 11 Vì thế đừng ai coi thường người. Hãy đưa người lên đường bình an để người về với tôi, vì tôi đang mong đợi người cùng những anh chị em khác. 12 Còn về A-bô-lô, anh em chúng ta, tôi hết sức thúc giục người đi thăm anh chị em cùng với những anh chị em khác nhưng người nhất định chưa muốn đi ngay bây giờ, tuy nhiên khi có dịp người sẽ đi. 13 Hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ. 14 Mọi điều anh chị em làm, hãy làm trong tình thương. 15 Anh chị em biết, nhà Sê-pha-na là gia đình tín hữu đầu tiên ở xứ A-chai và họ đã tận tâm phục vụ các thánh đồ. 16 Vậy, hãy phục tòng những người như thế cũng như những người đồng lao cộng tác với chúng ta. 17 Tôi vui mừng vì các ông Sê-pha-na, Phốt-tu-na và A-chai-cơ đã đến, họ đền bù lại sự vắng mặt của anh chị em. 18 Vì họ đã làm cho tinh thần cuưa tôi cũng như cuưa anh chị em được tươi mát. Hãy quý trọng những người như thế. 19 Các hội thánh tại tỉnh Tiểu Á gởi lời chào anh chị em. Ông A-qui-la, bà Bê-rít-sin cùng hội thánh họp trong nhà hai người ấy cũng gởi lời thân ái chào anh chị em trong Chúa. 20 Tất cả anh chị em tại đây chào anh chị em. Hãy chào thăm nhau trong tình thân ái. 21 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết lời này. 22 Ai không yêu mến Chúa, người ấy đáng bị nguyền rủa. Lạy Chúa, xin hãy đến. 23 Nguyện xin ân sủng của Chúa Giê-su ở trên anh chị em. 24 Tôi yêu quí tất cả anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn