VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Phi-líp | Cô-lô-se 2 | Cô-lô-se 3 | Cô-lô-se 4 | I Tê-sa-lô-ni-ca

Cô-lô-se 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Nếu anh chị em đã được đồng sống lại với Chúa Cứu Thế, hãy tìm kiếm những việc thiên thượng, là nơi Chúa Cứu Thế đang ngự bên phải Đức Chúa Trời. 2 Hãy tập trung tâm trí vào các việc thiên thượng, đừng lo nghĩ những việc trần gian, 3 vì anh chị em đã chết, sự sống mình đã giấu kín với Chúa Cứu Thế trong Đức Chúa Trời. 4 Khi nào Chúa Cứu Thế — là sự sống của chúng ta — hiển hiện, lúc ấy anh chị em cũng sẽ hiển hiện với Ngài trong vinh quang. 5 Vậy, hãy giết chết những dục vọng thuộc về trần tục như gian dâm, ô uế, dục vọng ích kỷ, dục vọng xấu xa, tham lam (tham lam là thờ thần tượng) 6 Vì những điều ấy, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống trên những kẻ không vâng phục Ngài. 7 Trước kia, thật ra anh chị em cũng từng làm những điều ấy khi còn sống như vậy. 8 Nhưng bây giờ, anh chị em hãy loại bỏ tất cả những điều ấy, tức là thịnh nộ, tức giận, gian ác, phạm thượng, môi miệng tục tĩu. 9 Đừng nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ và các việc làm của nó, 10 và đã mặc lấy người mới, là con người đang được đổi mới trong sự hiểu biết theo hình ảnh Đấng sáng tạo nó. 11 Vậy, ở đây không còn phân biệt người Hy Lạp hay Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, người dã man hay người lạc hậu, người nô lệ hay tự do, nhưng Chúa Cứu Thế là tất cả mọi sự trong mọi người. 12 Vậy, đã là dân được Đức Chúa Trời chọn lựa, thánh hóa và yêu quý, anh chị em hãy mặc lấy lòng thương xót, nhân từ, khiêm tốn, khiêm nhu và kiên nhẫn. 13 Hãy khoan dung, tha thứ nhau khi anh chị em có điều than phiền nhau, như Chúa đã tha thứ anh chị em, thì anh chị em cũng phải tha thứ. 14 Trên hết các mỹ đức ấy, hãy thêm tình yêu thương — là sợi dây ràng buộc toàn hảo. 15 Hãy để sự bình an của Chúa Cứu Thế ngự trị trong lòng anh chị em. Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh chị em hợp nhất trong một thân thể; lại phải biết ơn. 16 Hãy để lời Chúa Cứu Thế sống phong phú trong lòng anh chị em với tất cả sự khôn ngoan. Hãy dạy dỗ, khuyên răn lẫn nhau, hết lòng hát thánh thi, thánh ca, linh khúc với lời cảm tạ để ca ngợi Đức Chúa Trời. 17 Bất cứ điều gì anh chị em làm, dù trong ngôn ngữ hay hành động, hãy nhân danh Chúa Giê-su mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha. 18 Hỡi các người vợ, hãy tùng phục chồng mình, hợp theo nếp sống trong Chúa. 19 Hỡi các người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng cay nghiệt với nàng. 20 Hỡi các con cái, hãy vâng lời cha mẹ mình trong mọi sự; điều này đẹp lòng Đức Chúa Trời. 21 Hỡi các người cha, đừng chọc giận con cái mình, kẻo chúng nản lòng. 22 Hỡi các tôi tớ, hãy vâng phục chủ ở trần gian trong mọi sự, không phải vâng phục cho người ta thấy để làm đẹp lòng người, nhưng vâng phục với lòng chân thành vì kính sợ Chúa. 23 Bất luận làm gì, hãy tận tâm mà làm, như làm cho Chúa, không phải làm cho người ta, 24 vì biết rằng anh chị em sẽ nhận lãnh từ nơi Chúa cơ nghiệp làm phần thưởng; vì Chúa Cơ Đốc chính là Đấng anh chị em phục vụ. 25 Ai làm điều bất chính sẽ bị báo trả xứng đáng, không thiên vị ai.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn