VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | II Tê-sa-lô-ni-ca | I Ti-mô-thê 3 | I Ti-mô-thê 4 | I Ti-mô-thê 5 | II Ti-mô-thê

I Ti-mô-thê 4

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Đức Thánh Linh phán rõ ràng: Vào thời đại cuối cùng, sẽ có một số người chối bỏ đức tin, chú tâm vào các thần lừa dối và đạo lý của ác quỷ. 2 Họ là người đạo đức giả, nói dối, có lương tâm chai lì, 3 lại cấm cưới gả, kiêng cữ các thức ăn mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho người tin và hiểu biết chân lý có thể tạ ơn và nhận lãnh. 4 Mọi vật Đức Chúa Trời tạo ra đều tốt lành, không vật gì đáng bỏ, sau khi tạ ơn nhận lãnh, 5 vì đã được thánh hóa do lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện. 6 Nếu con truyền dạy những điều này cho anh chị em, con mới là một đầy tớ tốt của Chúa Cứu Thế Giê-su, được nuôi dưỡng bằng những lời của đức tin và giáo huấn chân chính con đã noi theo. 7 Hãy tránh những điều gì bất kính, huyền hoặc, nhưng phải luyện tập lòng tin kính. 8 Vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần còn luyện tập lòng tin kính lại ích lợi hoàn toàn, vì có lời hứa cho cả đời này lẫn đời sau. 9 Đây là lời đáng tin và đáng nhận hoàn toàn. 10 Như vậy, chúng ta khổ nhọc chiến đấu vì hy vọng vào Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng cứu rỗi mọi người, nhất là các tín hữu. 11 Hãy khuyên bảo, dạy dỗ những điều đó. 12 Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng hãy làm gương cho các tín hữu bằng lời nói, cách xử thế, yêu thương, đức tin và sự tinh khiết. 13 Con hãy chăm chỉ đọc Thánh Kinh, giảng và dạy cho đến khi ta tới. 14 Đừng bỏ quên các ân tứ trong con, là các ân đã ban cho con qua lời tiên tri khi được các trưởng lão đặt tay. 15 Hãy thực thi những điều này và chú tâm vào đó, để mọi người đều thấy con tiến bộ. 16 Hãy cẩn trọng về bản thân con và sự dạy dỗ của con, bền chí trong điều đó; làm như thế, con và những người nghe con sẽ được cứu.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn