VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | III Giăng | Giu-đe 1 | Khải Huyền

Giu-đe 1

1 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Giu-đe, đầy tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và em của Gia-cơ, Kính gởi những người được kêu gọi là những người được Đức Chúa Trời là Cha chúng ta yêu thương và được Chúa Cứu Thế Giê-xu gìn giữ. 2 Nguyền xin Chúa lấy lòng thương xót ban bình an cho anh chị em hầu anh chị em yêu thương nhau càng hơn. 3 Anh chị em yêu dấu, tôi vẫn mong ước viết cho anh chị em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, nhưng tôi thấy cần phải viết để khuyên anh chị em hãy tiếp tục chiến đấu cho đức tin, là đức tin không thay đổi đã được ban cho các thánh đồ một lần đầy đủ cả. 4 Vì có mấy kẻ trà trộn vào vòng anh chị em là những kẻ từ xưa đã dành riêng để bị định tội, là những kẻ vô đạo đã dám biến ân sủng của Đức Chúa Trời thành đời sống trụy lạc, chối bỏ Đấng Chủ Tể duy nhất và Chúa chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu. 5 Mặc dầu anh chị em đã biết tất cả, tôi tưởng cũng nên nhắc lại rằng dù Ngài đã giải cứu dân Ngài ra khỏi xứ Ai-cập, sau đó Ngài lại tiêu diệt những kẻ không tin. 6 Các thiên sứ không chịu giữ địa vị của mình, nhưng lại bỏ chỗ riêng, nên họ bị Đức Chúa Trời tống giam chịu xiềng xích bất tận trong ngục tối chờ đợi sự phán xét trong ngày lớn. 7 Hãy nhớ lại thành Sô-đôm, Gô-mô-rơ và các thành phố chung quanh; dân chúng trong các thành ấy đã làm không khác gì các thiên sứ kia, vui thú dâm ô, chạy theo tình dục đồng giới. Họ đang bị lửa đời đời đoán phạt để làm gương. 8 Cũng một cách đó, những người mơ mộng này làm ô uế thân xác, khinh dễ thẩm quyền và báng bổ thần thánh. 9 Dù thiên sứ trưởng Mi-chên cũng không làm vậy. Trong khi đối chất với quỷ vương về việc ai sẽ được xác của Môi-se, cũng không dám lấy lời lăng mạ, nhưng chỉ nói rằng: "Chúa sẽ quở trách ngươi!" 10 Nhưng bọn người này lấy lời lăng mạ, bất cứ điều gì họ không hiểu; còn những gì họ biết bằng trực giác, giống như các loại thú vô tri, là những điều hủy diệt họ. 11 Khốn thay cho họ! Họ đã chọn theo con đường của Ca-in, vì lợi lộc họ đã tự chuốc cho mình lỗi lầm của Ba-la-am, và phản loạn như Cô-rê, để bị hủy diệt. 12 Họ chè chén không biết xấu nên giống như những vết nhơ trong bữa tiệc thương yêu, chỉ biết lo cho chính mình; họ giống như những áng mây không nước bị gió cuốn trôi; họ giống như những cây không trái cuối thu, bị nhổ tận rễ, chết đến hai lần. 13 Họ giống như những lượn sóng hoang, sủi bọt nhơ nhuốc của mình; giống như những vì sao lạc, đã được dành sẵn cho một chỗ trong sự tăm tối đời đời. 14 Cũng vì bọn người này mà Hê-nóc là cháu bảy đời của A-đam đã tiên tri rằng: "Xem kìa, Chúa sẽ đến với muôn ngàn thánh 15 để xét đoán mọi người để định tội hết thảy vì những việc gian ác họ đã làm và tất cả lời dữ từ những kẻ tội lỗi vô đạo đã nói nghịch Ngài." 16 Hạng người này luôn luôn cằn nhằn, trách móc, chạy theo các dục vọng riêng tư, ưa khoe khoang, nịnh hót người ta để trục lợi cho mình. 17 anh chị em yêu dấu, nên ghi nhớ những lời các sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói trước cho anh chị em. 18 Họ đã nói rằng: "Khi những ngày cuối cùng đến, có nhiều kẻ sẽ chế giễu anh chị em, có nhiều kẻ chạy theo sự đam mê vô đạo." 19 Đây là những kẻ chia rẽ, những con người trần tục, không có Thánh Linh. 20 Nhưng phần anh chị em, hãy gây dựng lẫn nhau trong đức tin rất thánh. Cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. 21 Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Mong đợi lòng thương xót của Chúa Giê-su Cơ Đốc chúng ta cho được sự sống vĩnh phúc. 22 Hãy thương xót những người này, là người nghi ngờ, 23 hãy cứu vớt những người kia, kéo họ ra khỏi lửa; còn những người khác, hãy thương xót lẫn sợ, ghét cả cái áo bị xác thịt làm ô uế. 24 Nguyện xin Đấng có quyền gìn giữ anh chị em khỏi vấp ngã, trình anh chị em một cách hân hoan và không có gì đáng trách trước sự hiện diện vinh quang của Ngài; 25 là Đức Chúa Trời duy nhất, Đấng cứu rỗi chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Nguyền xin vinh quang, oai nghiêm, năng lực và uy quyền đều thuộc về Ngài từ trước mọi thời gian, hiện tại và cho đến đời đời. A-men.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn