VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thẩm Phán | Ru-tơ 2 | Ru-tơ 3 | Ru-tơ 4 | I Sa-mu-ên

Ru-tơ 3

3 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Na-ô-mi, mẹ chồng nàng, nói với nàng: "Hỡi con gái của mẹ, mẹ cần phải lo cho con một chỗ an thân, để con sẽ được hạnh phúc. 2 Nầy, con đã theo các tớ gái của Bô-ô, bà con của chúng ta để làm việc. Tối nay, người ấy sẽ đập lúa mạch ở sân đập lúa. 3 Bây giờ con hãy tắm rửa, xức dầu thơm, mặc bộ đồ đẹp nhất, rồi xuống sân đập lúa; nhưng đừng để ai biết, đợi cho đến khi người ấy ăn uống xong. 4 Khi người ấy nằm xuống, hãy để ý xem người nằm chỗ nào; bấy giờ con hãy đến, giở mền dưới chân người và nằm xuống, rồi người sẽ bảo con điều phải làm." 5 Nàng đáp cùng bà: "Mọi điều mẹ bảo, con sẽ làm theo." 6 Vậy nàng đến sân đập lúa và làm y theo điều mẹ chồng nàng đã dạy bảo. 7 Khi Bô-ô đã ăn uống xong, lòng đầy sảng khoái, người đến nằm ngủ nơi chân đống lúa mạch. Nàng bèn sẽ lén đến giở mền dưới chân người và nằm xuống. 8 Đến nửa đêm, Bô-ô giật mình, trở giấc, và thấy, kìa nằm dưới chân mình là một phụ nữ. 9 Người hỏi: "Người là ai?" Nàng đáp: "Con là Ru-tơ, đứa tớ gái của ông, xin ông hãy giăng mền ra đắp trên tớ gái ông; vì ông là người có quyền chuộc lại sản nghiệp cho con." 10 Người đáp: "Hỡi con gái ta, nguyện CHÚA ban phước cho con. Việc trung thành con làm lần cuối này còn trọng hơn việc con đã làm trước kia. Con chẳng theo những thanh niên trẻ, bất kể nghèo hay giầu. 11 Vậy bây giờ, hỡi con gái ta, đừng sợ, ta sẽ làm cho con mọi điều con yêu cầu, vì tất cả mọi người trong dân ta đều biết rằng con là một thiếu phụ hiền đức. 12 Nhưng bây giờ, dầu ta đúng là người bà con gần, vẫn còn có một người bà con khác gần hơn ta. 13 Con hãy cứ ở đây đêm nay; đến sáng mai, nếu người ấy muốn chuộc lại sản nghiệp con thì tốt; nhưng nếu người ấy không muốn chuộc sản nghiệp con lại, thì ta chỉ CHÚA Hằng Sống mà thề rằng: Ta sẽ chuộc sản nghiệp của con lại cho con. Hãy nằm xuống và ngủ cho đến sáng." 14 Vậy nàng nằm ngủ nơi chân người cho đến sáng, nhưng nàng dậy sớm trước khi mọi người có thể nhận ra nhau, vì Bô-ô có nói rằng: "Không nên để cho người ta biết là đã có một phụ nữ đến sân đạp lúa." 15 Bấy giờ Bô-ô nói: "Hãy giơ vạt áo con đang mặc ra và giữ chặt." Vậy nàng giơ vạt áo ra, người bèn trút vào đó sáu đấu lúa mạch, và bảo nàng đem về; rồi người trở vào thành. 16 Nàng về nhà gặp mẹ chồng mình, bà hỏi: "Sự việc ra sao con?" Nàng kể lại cho bà mọi điều Bô-ô đã làm cho nàng 17 và tiếp rằng: "Người ấy có cho con sáu đấu lúa mạch nầy, vì nói rằng: "Đừng đi tay không về gặp mẹ chồng.’" 18 Bà nói: "Hỡi con gái ta, hãy chờ xem, để mọi sự diễn tiến ra sao. Vì hôm nay, nếu chưa giải quyết xong việc nầy, người ấy sẽ không nghỉ đâu."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn